به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس:حسن مسلمینائینی مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با بیان اینکه ۷ هزار و ۶۰۰ نفر برای دریافت ارز دانشجویی ثبتنام کردهاند، گفت: در صورت تایید اداره کل بورس وزارت علوم، معرفی نامه این افراد به بانک روز جمعه ۳۰ تیرماه در اختیارشان قرار میگیرد.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی به افراد واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی از طریق ایمیل صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: افراد می‌توانند به مؤسساتی که انتخاب کرده‌اند و در نزدیکترین فاصله به محل زندگی آنها قرار دارد مراجعه و معرفی نامه‌های بانکی خود را تحویل بگیرند.

به گفته مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم ۳۰ مؤسسه اعزام دانشجو به خارج برای توزیع معرفی نامه ارز دانشجویی با وزارت علوم همکاری می‌کنند که از این تعداد ۱۰ موسسه در تهران و بقیه در ۱۱ شهرستان دیگر کشور مستقر هستند.

وی افزود: براساس هماهنگیهای انجام گرفته توزیع معرفی نامه ارز دانشجویی در تهران و شهرستانهای اصفهان، مشهد، تبریز، ارومیه، شیراز، ساری، کرمانشاه، رشت، کرمان، زنجان و اهواز توسط اعضای کانون مؤسسات و شرکتهای اعزام دانشجو توزیع میشود.