به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در برخی نانوایی های سطح شهر تهران آرد هندی توزیع شده است این در حالیست که قرار بود از کشور هندوستان گندم در ازای فروش نفت وارد شود و مراحل تهیه آرد در کشور انجام شود چرا که در حال حاظر کارخانجات آرد کشور با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

بنابراین گزارش در سال حمایت از تولید ملی و برای حفظ اشتغال کشور انتظار می رود تا واردات کالاهای اساسی بصورت خام باشد تا عملیات فرآوری در کشور انجام شود.