به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، یحیی آلاسحاق با تاکید بر اینکه برای مبارزه با گرانیها باید تدبیر مناسبی اندیشیده شود، افزود: عرضه کالا متناسب با تقاضا نیست و در شرایطی که چنین سیستمی در کشور حاکم نیست، قاعدتا قیمتها افزایش مییابد.

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد مثلا در بازار مرغ، تامین کالا به اندازه کافی صورت نگرفته است، ادامه داد: همه تائید کرده‌اند که گرانی در حال حاضر وجود دارد و علت آن هم در دسترس نبودن کالاست.

آل‌اسحاق در واکنش به این ادعا که عرضه کالا در کشور مناسب است، اما این کالا‌ها در میانه راه از مسیر خارج می‌شوند، افزود: به نظر نمی‌رسد این ادعا چندان واقعی باشد، چون مقدار عرضه مرغ، گوشت، شیر و امثال آن کاملا مشخص است و امکان خارج شدن آن‌ها از مسیر عرضه به میزان کلان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با این وجود فضای روانی جامعه نیز در گرانی کالاها موثر است؛ به طوری که ممکن است انبارکهایی به وجود آید و برخی تدابیر تعزیراتی باعث شود تقاضاکننده بیش از میزان نیاز خود خریداری کند و همین اتفاق به افزایش قیمتها دامن بزند. به نظر میرسد درباره برخی کالاها چنین شرایطی ایجاد شده و این اتفاق کمی بر افزایش قیمتها تاثیر داشته است.