به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، بر اساس هشدار مكرر سازمان امور مالياتي كشور تنها تا پايان تيرماه سال جاري براي ارائه اظهارنامه و برخورداري از معافيتهاي مالياتي زمان باقي مانده است.

باید توجه داشت که طبق قانون، تمامی مودیان چه معاف از پرداخت مالیات باشند و چه مالیات بپردازند باید اظهارنامه خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور کنند.

گرچه قانون مذکور که در برنامه پنجم توسعه آمده است تا کنون اجرا نشده بود اما از سال جاری اجرا شده و در صورتی که مودیان اظهارنامه به سازمان مالیاتی تسلیم نکنند نه تنها باید مالیات خود را به طور کامل بپردازند بلکه جریمه نیزمی‌شوند.

با توجه به اولتیماتوم‌های سازمان امور مالیاتی کشور و استان تهران، در صورتی که مودیان تنها تا پایان روز شنبه فرصت تسلیم اظهارنامه را دارند.

گفتنی است که سازمان امور مالیاتی ساات کار کارکنان خود را در راستای خدمات‌رسانی بهتر افزایش داده و از سوی دیگر با فراهم شدن شرایط ارسال اظهارنامه به صورت الکترونیکی، مودیان می توانند با در دست داشتن امضای دیجیتالی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسانده اند، اظهارنامه خود را صرفا از طریق اینترنت تسلیم کنند و در صورت نداشتن امضای دیجیتال ثبت شده می توانند پرینت اظهارنامه تکمیل شده که برنامه آن را از سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www. tax. gov. ir دانلود کردند را به صورت دستی به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

گفتنی است کسانی که با کارکردن با سیستم الکترونیکی مشکل دارند می توانند با مراجعه به دفاتر پستی مشخص شده، اظهارنامه خود را با همکاری کارکنان پست تکمیل و ارسال کنند.

معافان مالیاتی

بر اساس قانون موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱، مدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزش های غیرانتفاعی و … موضوع ماده ۱۳۴، هزینه های درمانی موضوع ماده ۱۳۷، فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع بند ل ماده ۱۳۹، صادرات موضوع ماده ۱۴۱ و …، کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی موضوع ماده ۱۴۲، وجوه پرداختی به حسابهای تعیین شده از طرف دولت و … موضوع ماده ۱۷۲، تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها موضوع بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم، فعالیت در مناطق آزاد تجاری و درآمدهایی که مالیات آن قبلاً بطور مقطوع پرداخت شده است، شامل معاف شدگان مالیاتی می‌شوند.

مدارس غیر انتفاعی

مودیان دارای مدارس غیر انتفاعی که صاحب حقوقی دارند، باید اظهارنامه مربوط به اشخاص حقوقی و مودیان دارای مدارس غیر انتفاعی که صاحبان حقیقی دارند، باید اظهارنامه مربوط به بند " الف " اشخاص حقیقی را تکمیل و ارسال کنند.

باشگاه‌های ورزشی

موديان داراي باشگاههاي ورزشي كه صاحب حقوقي دارند بايد اظهارنامه مربوط به اشخاص حقوقي و موديان باشگاههاي ورزشي كه صاحبان حقيقي دارند، بايد اظهارنامه مربوط به بند "ج" اشخاص حقيقي را تكميل و ارسال كنند.