قیمت انواع حبوبات در بازار ۲۰ تیر ۱۴۰۳+ جدول

 قیمت انواع حبوبات در بیستم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

 

قیمت انواع حبوبات ۱۷ خرداد ۱۴۰۳+ جدول

نام محصول

قیمت محصول(تومان)

قیمت فله هر کیلوگرم(تومان)

عدس درشت ۹۰۰ گرمی

۸۱.۰۰۰

۶۹.۰۰۰

عدس ریز ۹۰۰ گرمی

۷۸.۵۰۰

۶۷.۰۰۰

لپه درشت ۹۰۰ گرمی

۹۲.۰۰۰

۷۱.۵۰۰

لپه ریز ۹۰۰ گرمی

۸۸.۵۰۰

۷۴.۰۰۰

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی

۸۷.۰۰۰

۷۵.۵۰۰

لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی

۹۱.۰۰۰

۷۴.۰۰۰

لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی

۹۲.۵۰۰

۶۹.۰۰۰

نخود ۹۰۰ گرمی

۸۳.۰۰۰

۶۵.۵۰۰

نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی

۹۷.۰۰۰

۶۹.۰۰۰

لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی

۵۶.۰۰۰

۳۸.۵۰۰

سویا ۹۰۰ گرمی

۴۹.۵۰۰

۲۶.۵۰۰

جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی

۴۶.۰۰۰

۲۹.۰۰۰

گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی

۴۵.۰۰۰

۲۸.۰۰۰