يحيي آل اسحاق در صبحانه كاري با وزير نيرو بیان داشت که موضوع آب و برق از جمله مسائل اساسي كشور در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است به ويژه در بخش اقتصادي در حوزههاي انرژي، معدن و حوزههاي ديگر اين نقش خيلي اهميت دارد شايد اين چنين موضوعي كليديترين عامل از عواملي باشد كه براي رشد توليد كشور مد نظر قرار دارند.

به گزارش ایسنا، آل اسحاق اظهار داشت: اساسا پایه‌گذاری در دو صنعت آب و برق به گونه‌ای است که این حوزه‌ها بر مبنای نظام دولتی هستند یعنی نوع سرمایه‌گذاری و برخورد با این مقوله بر این است که برنامه ریزی‌ها در این حوزه براین اساس باشد که این دو حوزه دولتی هستند، از سوی دیگر قرار است که این‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که این مساله به وجود آمده وقتی که این حوزه اساسش بر مبنای دولت است چگونه می‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد؟

وی یادآور شد: این رشته فعالیت سرمایه‌گذاری سنگین و ارز و ریال فراوانی می‌خواهد و نوع کالا و محصولی که می‌دهند رانتی، سوبسیدی و مسائلی است که به رفاه اجتماعی ربط دارد. از طرف دیگر اجازه‌ افزایش قیمت در این حوزه نمی‌دهند و از سوی دیگر افزایش بودجه‌ای نیز داده نمی‌شود که ماحصل آن ۵ هزارمیلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی می‌شود.

آل اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار نفر در رشته‌های آب و برق مشغول به فعالیت هستند و۳۰۰ شرکت هم از این حوزه خارج شده و یا در حال خروج هستند که این مطالبات کمر فعالان اقتصادی را دارد می‌شکند.

وی در پایان متذکر شد: نمی‌شود با فعل اقتصادی غیر اقتصادی برخورد کرد و این نوع برخورد جواب نمی‌دهد.