محمدباقر نوبخت امروز در چهارمین همایش بین المللی بودجه ریزی عملیاتی در تهران گفت: تنظیم بودجه به صورت سنتی و غیرعلمی در زمان حاضر غیر پاسخگو است و باید روشهای آن علمی و به روز شود و متناسب با اسناد فرادستی نظام باشد.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: غیر از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که به دلیل هدفمندی یارانه‌ها از بودجه سال قبل حذف شد، ۹۵۰۰ میلیارد تومان نیز کسری بودجه وجود داشت که دولت با اصلاح ارقام توانست آن را تامین کند.

نوبخت افزود: متاسفانه هنوز بودجه ‌نویسی به شکل سنتی است و در این زمینه آخرین قانون تهیه بودجه که مربوط به سال ۵۱است که ضرورت دارد اصلاحاتی در آن انجام شود.

وی درباره تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته در خصوص تنظیم بودجه، گفت: مجلس به جای دخالت در جزئیات بودجه باید در گلوگاههای خاص نظارت داشته باشد و همیشه این پرسش را مطرح کند که تدوین قانون بودجه چه میزان از مشکلات جامعه را حل می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توصیه‌ های صندوق بین ‌المللی پول، بیان داشت: برخی از این توصیه‌ها آنقدر مهم است که در سندهای فرادستی ذکر شده است که از جمله آن می‌توان به استفاده از شاخصهای جهانی آمارهای مالی دولت اشاره کرد.

نوبخت تاکید کرد: براساس قانون اساسی مسئولیت مستقیم بودجه برعهده رئیس جمهور است؛ اما با ترتیبی که در قانون پیش بینی شد مجلس اختیار دارد بودجه را هرگونه که صلاح میداند تصویب کند.