مرتضي تمدن روز پنجشنبه در نشستي با بيان اينكه افراد داراي شماره حساب نياز به افتتاح شماره حساب جديد ندارند و تنها بايد شماره حساب فعال خود را اعلام كنند، گفت: آن دسته از سرپرستان خانوار كه شماره حساب ندارند ميتوانند با مراجعه به يكي از ۴۰۰۰ شعبه بانكي خصوصي و دولتي استان تهران براي خود شماره حساب افتتاح و آن را به سامانه رفاهي اعلام كنند.

به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: «شهروندان تهرانی توجه داشته باشند که حتما باید شماره حساب سرپرست خانوار که در فرم اقتصادی ثبت شده است، ‌ اعلام شود، در غیر این صورت سامانه رفاهی شماره حساب را ثبت نمی‌کند».

تمدن درباره زمان پرداخت‌ها و قسط اول یارانه‌ها نیز با بیان اینکه پرداخت یارانه‌ها بر اساس اعلام رییس جمهور از مهر ماه آغاز می‌شود، گفت: «با توجه به اینکه مرحله اعلام شماره حساب‌ها مرحله‌ای و چنداستان - ‌چند استان انجام شد، ممکن است پرداخت‌ها نیز پلکانی صورت گیرد که جزئیات آن را دولت اعلام می‌کند».

استاندار تهران نیز با بیان اینکه یک ابهام در ذهنها وجود دارد که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها افزایش می‌یابد، تورم بوجود می‌آید، گفت: «اگر کسانی اهل حساب و کتاب و منطق هستند، ما حاضریم با آنها راجع به این نظریه و حرفی که بعضا در این طرف و آن طرف مطرح می‌کنند، بحثعلمی کنیم».

تمدن بار دیگر تاکید کرد: «قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها گرانی و تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه ضد گرانی خواهد بود و منشاء آن ایجاد یک روند عادلانه در توزیع است. من مطمئن هستم هر مقدار یارانه‌ای که دولت به مردم به صورت نقدی پرداخت می‌کند، بخشی از آن در حساب مردم به عنوان پس‌انداز باقی می‌ماند».

وی ادامه داد: «از آن تعدادی که برای دریافت یارانه تخمین زده بودیم حدود ۶۰ هزار خانوار ثبت‌نام نکرده و فرم اقتصادی را تکمیل نکردند».

وی درباره این پرسش که آیا همه به یک میزان یارانه دریافت می‌کنند، ‌پاسخ داد: «ممکن است در ابتدا به یک میزان باشد اما در پایان به یک نسبت نیست، کسانی که درآمد کمتری دارند یارانه بیشتر دریافت خواهند کرد و بر عکس».

به گفته تمدن، مبنای پرداخت یارانه میزان درآمد و فرم اقتصادی خانوارهاست.

قیمت جدید بنزین برای همگان تعجب آور خواهد بود
وی با اشاره به نگرانی‌های ناشی از افزایش تورم با اجرای قانون نیز با بیان اینکه تورم ریشه‌های مختلفی همچون؛ میزان نقدینگی، عدم تعادل عرضه و تقاضا و تورم روانی و … دارد، گفت: «در قانون هدفمندی این مساله پیش بینی شده است که قیمت‌ها را واقعی ‌شده و مابه تفاوت آن به حساب مردم واریز ‌شود. حالا اگر این مابه تفاوت واریز نمی‌شد ولی قیمت‌ها افزایش می‌یافت و هزینه اضافی به مردم تحمیل می‌شد در این صورت می‌توان اسمش را تورم ‌گذاشت».

وي درباره راهكاري دولت براي جلوگيري از بروز شوك رواني ناشي از اجراي قانون نيز گفت: هر شوكي كه قرار بود وارد شود، تاكنون وارد شده است، عدهاي از روز اول با ارايه آمار و ارقام غيرواقعي، مردم را نگران كردند. يك روز قيمت بنزين را مطرح كردند كه ۲۰۰۰ تومان ميشود در حالي كه اين گونه نيست، من مطمئن هستم قيمت بنزين، قيمتي خواهد شد كه براي همگان تعجب آور خواهد بود.