به گزارش افکارنیوز، محمد حسین برخوردار در گفت و گو با فارس، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اظهار داشت: استفاده حداکثری از زمان،مکان و امکانات در حوزه تجارت خارجی زمانی اتفاق میافتد که کشور از یک ثبات نسبی در تصمیم گیری ها برخوردار باشد. ثباتی که بتواند زمینه ساز برنامه ریزی و هدف گذاری برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشد و روشن است که چنین ثبات و دوامی ریشه در آینده نگری ، دوراندیشی و واقع بینی تصمیم سازان دارد.

وی ادامه داد: اگر هر روز یک دستور العمل جدید و مغایر دستور العمل قبلی صادر می‌شود و هر روز یک مصاحبه ای انجام ‌شود و یا قولی به مردم داده می‌شود؛ ولی از اجرای این دستورالعمل‌ها و قول‌ها خبری نباشد، نتیجه ای جز در هم شکستن اقتصاد مقاومتی و بیرون راندن بخش خصوصی نخواهد داشت و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.

رئیس مجمع واردات با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه ایرانی اظهار کرد: هیچگاه سرمایه به جایی که تلاطم، بهم ریختگی و بی انضباطی وجود دارد نخواهد رفت. سرمایه در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی‌کند و از آنجا فرار خواهد کرد. هیچگاه بخش خصوصی در کش و قوس های تغییرات پیاپی و بی مورد قوانین قابلیت حیات و رشد نداشته است. این واقعیتی است که در علم اقتصاد انکار ناپذیر است و ما باید با اعتنا به واقعیت ها برای آینده کشور برنامه ریزی کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تغییرات ناگهانی در تصمیمات را سم مهلک و کشنده اقتصاد و تجارت بر شمرد و اضافه کرد: تغییرات پیاپی در تصمیمات نشاندهنده عدم توجه به دو اصل دقت و سرعت است. این درحالی است که اقتصاد مقاومتی نیازمند تکیه بر این دو اصل است و آمیختن این دو در شرایطی که ما با فشارهای خارجی و تحریم ها مواجه هستیم، از ضروری ترین نیازهای اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مردمی شدن اقتصاد در قالب اجرای اصل ۴۴ و ورود بخش خصوصی اظهار کرد: خواسته منطقی و اصولی فعالان بخش خصوصی بویژه در شرایط فعلی تقاضای فعالان اقتصادی از سیاستگزاران ارزی و بانکی آن است که مسئولین باید یا قولی ندهند و دستورالعملی را صادر نکنند و یا اگر این کار را کردند برای حمایت از بخش خصوصی بر سر آن قول یا دستورالعمل بمانند.

برخوردار خواستار تعریف شاخص ثبات در دستور العمل ها و بخشنامه ها شد و تصریح کرد: همانطور که بمنظور پایش میزان بهره وری شاخص تعریف شده است باید برای پایش ثبات بخشنامه ها و دستور العمل ها نیز شاخص مناسبی تعریف شود . روشن است که ثبات در برنامه ها و طرح ها و وعده های اعلام شده نشان دهنده حسن مدیریت و تدبیر و شایستگی متولیان آن حوزه دارد و چنین افرادی بایدبعنوان فرماندهان اقتصاد مقاومتی مورد تقدیر واقع شوند.