به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی و کارشناس اقتصادی یادداشتی برای انتشار در اختیار خبرگزاری قرار داده است.

در حال حاضر اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد و بحث‌های مختلفی در برخی از ارکان نظام و نیز رسانه‌ها و محافل کارشناسی مطرح است که آیا معضلات به جود آمده آثار تحریم‌ها است، یا اتخاذ سیاست‌های غلط و اشتباه و یا ترکیبی از این دو و حتی تعیین ضریب از هر کدام در ایجاد وضع کنونی کشور که واقعا کسی پاسخگوی مسائل بوجود آمده نیست.

اما نگارنده از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند، چرا که قانون اساسی در فصل اول که به اصول کلی می‌پردازد، در بند ۱۲ از اصل ۳ چنین بیان می‌کند " دولت جمهوری اسلامی موظف است، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و بهداشت و تعمیم بیمه را به عمل آورد.»

همچنین در فصل سوم قانون اساسی که اختصاص به حقوق ملت دارد، در اصل ۳۱ بیان می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است، با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستائیان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند.»

اگر به سایت مرکز آمار ایران مراجعه کنید، چکیده نتایج طرح جمع آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران که در پائیز سال ۹۰ استخراج شده و در تاریخ ۱۸/۴ / ۹۱ منتشر شده، توجه را به خود جلب می‌نماید.

سرفصل‌های انتخاب شده جهت خرید و فروش در متر مربع زمین با ساختمانهای مسکونی کلنگی و نیز مسکونی مورد تحلیل قرار گرفته که از بررسی آن صرفنظر می‌شود، لکن در خصوص متوسط اجاره ماهانه که سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی را در جداول مختلف ارائه نموده، فقط بالاترین و پایین ترین آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم:

قیمت اجاره ماهانه مسکن در تهران به علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی بابت یک متر مربع زیربنای مسکونی در کل شهر تهران حداقل ۹هزار و ۵۸۳ ریال، حداکثر ۴۴۸هزار و ۵۲۹ ریال، میانگین ۱۱۹هزار و ۴۴ ریال، تغییر نسبت به تابستان ۹۰ حدود ۸.۲ درصد، تغییر نسبت به پاییز ۸۹ حدود ۱۸.۲درصد بوده است.

قیمت اجاره ماهانه مسکن در تهران به علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی بابت یک متر مربع زیربنای مسکونی در منطقه ۲۰ تهران، حداقل ۹هزار و ۵۸۳ ریال، حداکثر ۳۳هزار و ۴۸۳ریال، میانگین ۶۰ هزار و ۹۰۰ریال، تغییر نسبت به تابستان ۹۰ حدود ۸.۷درصد، نسبت به پائیز ۹۰ حدود ۳۵.۱درصد گزارش شده است.

قیمت اجاره ماهانه مسکن در تهران به علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی بابت یک متر مربع زیربنای مسکونی در منطقه یک تهران حداقل ۲۰ هزار ریال، حد اکثر ۴۴۸ هزار و ۵۲۹ ریال، میانگین ۱۶۰ هزار و ۹۱۰ ریال، تغییر نسبت به تابستان ۹۰ حدود ۹درصد، نسبت به پائیز ۸۹ حدود ۱۹.۱درصد گزارش شده است.

نکات قابل توجه و با اهمیت در خصوص آمار فوق به شرح ذیل است:

الف) در منطقه ۲۰ به دلیل پایین بودن قیمتها باعثشده قیمت حداکثر تقریبا ۵.۴ برابر نسبت متوسط باشد، درصد تغییر نسبت به پاییز سال ۸۹ جزء بالاترین افزایش‌ها در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بوده است.

ب) متوسط قیمت در منطقه یک، جزء بالاترین متوسط قیمتها در مناطق شهرداری تهران به شمار می‌رود.

ج) حداکثر قیمت در کل شهر تقریبا ۳.۷ برابر متوسط بوده و قیمت متوسط ۱۲.۵برابر حداقل است.

د) مبالغ فوق مربوط به پائیز سال ۹۰ بوده و قابل توجه است، در نیمه دوم سال قبل و نیز در ابتدای سال ۹۱ قیمت مسکن و اجاره مسکن به شدت افزایش یافته که در تحلیل فوق باید مورد توجه قرار گیرد.

در ضمن با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت، بعد خانوار ایرانی بر اساس نتایج اولیه سرشماری که به تازگی منتشر شده به ۳.۶ نفر کاهش یافته است.

با توجه به اطلاعات فوق، اگر خانوار ایرانی قصد اجاره مسکن به مساحت یکصد متر داشته باشد، در منطقه ۲۰ به طور متوسط ماهانه ۶,۰۹۰, ۰۰۰ ریال در منطقه یک هر ماه به طور متوسط مبلغ ۱۶,۰۹۱, ۰۰۰ ریال و به طور متوسط در شهر تهران مبلغ ۱۱,۹۰۴, ۴۰۰ ریال به عنوان هزینه اجاره مسکن باید پرداخت کند.

البته قابل ذکر است به طور تقریب سرپرست خانوار با دو نفر فرزند بر اساس بخشنامه قانونی کار، حقوق و مزایای وی با حدود ده سال سابقه کار به طور ناخالص بالغ بر ۶,۷۰۰, ۰۰۰ ریال است.

همچنین با در نظر گرفتن قانون مالیاتها، خالص حقوق ایشان فقط کفایت اجاره مسکن در منطقه ۲۰ را می دهد، دیگر محاسبه بقیه مطالب به عهده خواننده محترم خواهد بود.

چین بعد از چندین دهه تلاش و برنامه‌ریزی صحیح و اجرای دیدگاه‌های استراتژیک به موفقیتهای جهانی دست یافته که به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می‌شود:

- در حال حاضر به عنوان دومین اقتصاد جهان است

- از پایان دهه ۱۹۷۰ به این طرف صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است، به طوری که از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۰ ارزش افزوده صنایع خدماتی ۳۹ برابر شده است.

صنایع خدماتی چین یکی از کانال های اشتغالزایی در کشور است، به طوری که از ۴۹ میلیون شاغل در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است.

- چین در عرض ۲۰ سال(۲۰۰۰-۱۹۸۰) به موفقیتهای ذیل دست یافت:

الف) در این مدت زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر شد.

ب) در آمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش یافت.

ج) تعداد افراد کم درآمد از ۵۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافت.

- سال ۱۹۷۹ سال آغاز رفرم(اصلاح) در چین بود. رهبری این کشور در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله ای تنظیم و به مرحله اجرا درآورد.

الف)(۱۹۸۰-۱۹۹۰) در مرحله‌ای تولید ناخالص ملی دو برابر شد.

ب)(۲۰۰۰-۲۹۹۱) تولید ناخالصی ملی سه بار افزایش یافت و این امکان فراهم شد که مردم این کشور به مرحله متوسط زندگی دست یابند.

ج) مرحله سوم که در حال اجراست و مدرنیزاسیون اقتصاد کشور پایان خواهد یافت.

در حال حاضر مردم چین، ۵۰ درصد در بخش کشاورزی و ۲۴درصد صنعت و ۲۶ درصد در بخش بازرگانی و خدمات مشغول به کارند.

با این وجود حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه یک دلار زندگی می‌کنند.

با این وجود صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است، چین در ۵ سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل می‌شود.

حال اگر میخواهیم به قدرت اول منطقه تبدیل شویم و بر اساس برنامهریزیهای کلان در کشور به موفقیت هایی -که به حق ملت مسلمان ایران استحقاق آن را دارد- دست یابیم، روند پیشرفت چین و فرایندهای تصمیم گیری را در آن کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و با در نظر گرفتن منابع طبیعی که خداوند در اختیارمان قرار داده قدردان نعمت الهی باشیم و بتوانیم جهت رفاه و آسایش ملت بزرگ ایران گام برداریم.