به گزارش افکارنیوز، سيامك مديرخراساني در گفتوگو با ايسنا، اظهاركرد: قرار بر اين بود رأي ۷۸ متهم پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران تا پايان هفته گذشته صادر شود اما به دليل سنگيني پرونده و ساير پروندههاي در دست بررسي صدور رأي اين پرونده اندكي زمان ميبرد.

پيش از اين اعلام شده بود كه رأي متهمان پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران تا پايان تيرماه صادر ميشود كه اين عملي نشد. پس از آن نيز قاضي رسيدگيكننده به اين پرونده، پايان هفته گذشته ـ ۵ مردادماه ـ را براي انشاء رأي اعلام كرده بود.