به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، طبق روال معمول هر سه سال يكبار در استانداردهاي خودرويي بازنگري شده و اين استانداردها بهروز ميشوند. استاندارد مصرف سوخت خودروهاي بنزينسوز (استاندارد ملي ۲ - ۴۲۴۱) نيز براي آخرين بار در اواسط سال ۱۳۸۹ اصلاح و در آن تجديدنظر شده و به اين ترتيب اواسط سال آينده موعد جديد بازنگري در اين استاندارد فرا خواهد رسيد.

در این میان روال معمول آن است که در بازنگری استانداردها، شاخص‌های مدنظر در استاندارد سخت‌گیرانه‌تر شده و به سمت کاهش فاصله با استانداردهای جهانی حرکت می‌کند، بنابراین در سال آینده به طور حتم استاندارد مصرف سوخت خودروهای بنزین‌سوز سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد.

درواقع مصرف سوخت خودروهای داخلی باید منطبق با شاخص‌های اعلامی در استاندارد مربوطه باشد، بنابراین سال‌ آینده با تجدیدنظر در استاندارد فعلی، امکان ادامه تولید برخی از خودروهای تولیدی دیگر وجود نخواهد داشت مگر آن‌ که خودروسازان تا آن زمان در جهت ارتقای استاندارد مصرف سوخت این خودروها اقدام کنند.

معيار مصرف سوخت خودروها داراي هفت شاخص است. خودروهايي كه رتبه انرژي A يا B يا C را دريافت كنند، كم مصرف محسوب ميشوند. خودروهاي داراي رتبه انرژي D نيز از نظر مصرف سوخت در سطح متوسط قرار ميگيرند. خودروهايي كه در رتبه انرژي E ، F يا G قرار گيرند، پرمصرف بوده و خودروهايي در خارج از رتبه G نيز از رده خارج محسوب ميشوند.