به گزارش افکارنیوز، سيد علي حسيني ـ رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران خراسان جنوبي ـ در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اينكه برداشت زعفران از آبانماه آغاز ميشود، گفت: با توجه به اينكه مزارع جديد اختصاص يافته به توليد زعفران، بارور شدهاند و از تهديد خشكسالي در امان بودهايم، امسال توليد زعفران به ۲۵۰ تن ميرسد اما اين رقم راضيكننده نيست.

وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ هزار هکتار سطح زیرکشت زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی است که از هر هکتار ۳.۵ کیلوگرم زعفران تولید می‌شود، در حالی‌که باید از هر هکتار مزرعه زعفران ۱۰ کیلوگرم زعفران استحصال شود و تولید ۲۵۰ تنی به ۷۰۰ تن برسد.

به گفته‌ حسینی در دهه‌ ۶۰ و ۷۰ از هر هکتار سطح زیرکشت زعفران ۴.۵ تا پنج کیلوگرم محصول برداشت می‌شد اما اکنون علیرغم افزایش سطح زیرکشت مزارع زعفران، عملکرد این محصول کاهش یافته است.

عضو شورای ملی زعفران نامرغوب و درهم بودن بودن پیازهای کشت زعفران را یکی از دلایل پایین بودن عملکرد این محصول عنوان و اظهار کرد: پیاز‌های کمتر از هشت گرم باروری کمی داشته و پیاز‌های بالای هشت تا ۱۰ گرم باروری بیشتری دارند لذا اگر اصول کشت به گونه‌ای رعایت شود که پیاز‌های با وزن بالای هشت گرم برای کشت زعفران انتخاب شوند، عملکرد قطعا افزایش خواهد داشت.

وی افزود: اگر مزارع زعفران توسط کود دامی تامین شوند، تولید زعفران دو برابر می‌شود.

حسینی تصریح کرد: کشاورزان آگاهی چندانی ندارند که ضروری است در این زمینه ترویج، اطلاع‌رسانی و آموزش به زعفران‌کاران و بهره‌برداران صورت گیرد اما وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اقدام چندان مناسبی نداشته است.

او با تاكيد بر اقدامات ترويجي وزارت جهاد كشاورزي براي افزايش آگاهي به كشاورزان گفت: در صورتيكه تشكلها، كشاورزان و وزارت جهاد كشاورزي براي افزايش آگاهي در توليد همكاري كنند، قطعا ميزان توليد زعفران در سطح زيركشت فعلي دو برابر ميشود.