به گزارش افکارنیوز، یحیی آلاسحاق در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: آقای رئیس جمهور دستور دادهاند تا ذخیرهسازی کالاهای اساسی به مدت ۳ ماه آغاز شود.

وی افزود: ذخیره‌سازی کالاها یکی از روش‌های کنترل بازار در شرایط بحرانی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: پیش از این نیز در دولت نهم آقای رئیس جمهور برای ذخیره‌سازی کالاها به مدت ۲ سال تمام توان دولت را بسیج کرده بودند.

وی افزود: زمانی که من در وزارت بازرگانی بودم با ۳ میلیارددلار ۲۴ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم را ذخیره‌سازی کرده بودیم.

آل‌اسحاق گفت: اگر تورم در کشور ۴۰ درصد بود ما با ذخیره‌سازی مناسب کاری انجام داده بودیم تا منحنی قیمت کالاهای اساسی یک منحنی نرمال باشد.

وی افزود: اگر این ۲۴ قلم کالا با ذخیرهسازی و تنظیم بازار مناسب کنترل شود فضای عمومی جامعه در آرامش خواهد بود.