به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، حجتالاسلام محسنی اژهای در سی و سومین نشست خود با خبرنگاران افزود: یک بخش پرونده که ۳۹ متهم داشت در دادگاه رسیدگی و قاضی حکم مربوط به متهمان آن را صادر کرد. این حکم در مرحله تایپ است و بزودی به وکلا و متهمان ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: براساس رای ۴ نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نیز به مجازات حبس ابد و بقیه به زندان از ۲۵ سال تا کمتر محکوم شدند. همچنین متهمان به جریمه نقدی و رد مال به همین میزان محکوم شدهاند.