افکار نیوز: محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی گفت: در تماس تلفنی که با شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتم، موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تشکلها مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش مهر، نهاوندیان افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مکالمه تلفنی خبر خوشی به بخش خصوصی مبنی بر توقف اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تشکلها را داد.

گفته می شود وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابتدای وزارتش تاکنون مخالف اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تشکلها بوده است.

به گزارش مهر، قانون مالیات بر ارزش افزوده از پاییز سال ۸۷ اجرایی شد که پس از گذشت مدتی کوتاه و در پی انتقادهای شدید اصناف و برخی گروههای دیگر از اجرای شتابزده این قانون، برای دوره ای متوقف شد.

البته این موضوع در ابتدا منجر به نامه نگاری رئیس جمهوری با وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعویق اجرای ۲ ماهه قانون مالیات بر ارزش افزوده شد و رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی اعلام کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها هنگامی در مورد صنوف به اجرا در خواهد آمد که توافق کامل با آنها حاصل شده و آموزشهای لازم به آنها داده شده باشد.

در نهایت مقرر شد قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت تدریجی در قبال اصناف و برخی گروههای دیگر اعمال شود.