به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر ، در حال حاضر۲۵۰ جایگاه عرضه سوخت در استان تهران در حال فعالیت است که با توجه به نیاز شهروندان ۶۷ جایگاه دیگر در دست احداث می باشد. این جایگاه ها در تمام نقاط پایتخت دیده می شوند و روزانه حجم بالایی از ماده سریع الاشتعال بنزین در آنها سوختگیری می شود. متاسفانه عدم نظارت دقیق بر روی ساخت این جایگاه ها و رعایت نکردن نکات ایمنی این پمپ بنزین ها را به بمب هایی خفته در شهر تبدیل کرده است. حادثه ای کوچک در این جایگاه ها می تواند فاجعه ای بزرگ را رقم بزند. در کنار این پمپ های بنزین دو انبار بزرگ مواد سوختی در غرب و شمال شرق تهران احتمال فاجعه در پایتخت در زمان زلزله را افزایش می دهد.

بر اساس یک تحقیق، حدود نیمی از پمپ بنزین ها در همجواری منازل مسکونی و حدود ۲۰ درصد در مجاورت اماکن عمومی وتجاری و حرفه ای قرار گرفته اند که با وجود هشدار های مکرر سازمان آتش نشانی تا کنون هیچ اقدامی برای اصلاح این جایگاه ها صورت نگرفته است. از سوی دیگر اغلب این جایگاه ها به سیستم های اطفای حریق معمولی و دستی مثل خاموش کننده های های دستی و سطل های پراز شن مجهز هستند که این تجهیزات در برابر آتش سوزی در پمپ بنزین ها کارایی ندارند. البته برخی جایگاهها به سیستم قطع خودکار بنزین مجهز شده اند که این سیستم برای مقابله با یک فاجعه کافی نیست.

همچنین بررسی برخی جایگاه ها از سوی کارشناسان ایمنی نشان می دهد که آنها در برابر زلزله نیز استحکام نداشته و در صورت وقوع زلزله بزرگ تهران که متخصصان زمین شناسی آن را حتمی دانسته اند یکی از معضلات در زمان وقوع زمین لرزه این جایگاه ها و انفجار های احتمالی در آنها است.

مهندس محمود قدیری - معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی - در این رابطه به مهر گفت: تا چند سال قبل پمپ بنزین ها درقسمت های حاشیه ای شهر قرار داشتند وتعداد محدودی پمپ بنزین در قسمت های مرکزی شهر به چشم می خورد اما باتوجه به توسعه شهر تهران وتبدیل آن به کلان شهر، این گونه مراکز سوخت رسانی در مدت زمان کوتاهی در محدوده شهری قرار گرفت.

وی افزود: این در حالی است که در کشورهای مختلف جایگاه های سوخت رسانی در فاصله های استانداردی ساخته می شوند و اطراف آنها فضای بازقرار دارد. متاسفانه در تهران تعدادی از جایگاه های سوخت، بدون هیچگونه ضابطه ای در مجاورت خانه ها ساخته شده است و اکثرا از دو طرف مسدود هستند حال در صورت وقوع آتش سوزی به سرعت آتش به منازل اطراف سرایت می کند. یکی از مواردی که در جایگاه ها رعایت نشده است موضوع حریم جایگاه های سوخت است.

قدیری اعتقاد دارد: در صورت بروز هر گونه حریق، حادثه یا انفجاری، امکان سرایت حریق به تصرفات جامد موجود به راحتی میسر می شود.

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران تاکید کرد، هنوز تعدادی از پمپ های بنزین از وسایل گرمایشی با شعله عریان استفاده می کنند که بسیار خطرناک است. در جایگاه ها باید از سیستم حرارتی مداربسته استفاده شود. همچنین اغلب جایگاه ها مجهز به سیستم جمع آوری مایعات سرزیر نیستند. این کانال ها سهم به سزایی در کاهش حوادثاحتمالی دارد. در صورتی که در حال حاضر سرریز بنزین در جایگاه ها وارد جوی آب خیابان ها وارد می شود. حال در این صورت پرت کردن یک ته سیگار به داخل جوی حریق گسترده ای را رقم می زند.

یکی دیگر از بمب های خفته تهران انبار های نفت پایتخت است که در زمان زلزله فاجعه ای را رقم می زند. این انبار ها که در مناطق مرتفع تهران احداثشده است در صورت بروز حادثه سیلی از مواد سوختی را به طرف شهر سرازیر می کند.

به گفته مهندس قدیری، مخازن سوخت در منطقه شهران در شهر تهران، به نوعی یک بمب خفته است که در صورت بروز زلزله، این مخازن دچار شکاف شده و سیلی از موادسوختی در شهر جاری می شود و از سمت شهران وارد خیابان های شهر خواهد شد و خطر یک فاجعه بزرگ، شهر را تهدید می کند.

یکی از موارد قابل بحثدر جایگاه های سوخت بحثاستعمال دخانیات از سوی کارکنان این جایگاه ها است. در حالی که در تمام جایگاه ها تابلو عدم مصرف دخانیان نصب شده است اما هنوز برخی کارکنان بدون توجه به خطرات احتمالی در این جایگاه ها سیگار می کشند.

با این وجود به نظر می رسد بررسی وضعیت ایمنی جایگاه های سوخت و اصلاح نواقص موجود یکی از نیاز های فوری تهران قبل از وقوع فاجعه ای بزرگ است.