به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، علي نيكزاد ـ وزير راه و شهرسازي ـ در حاشيه جلسه هيات دولت گفت: ساخت و آمادهسازي ساختمانهاي مربوط به اجلاس كشورهاي غيرمتعهد به عهده وزارتخانه گذاشته شده بود كه همكاران ما به صورت شبانهروزي در حال فعاليت براي آمادهسازي اين ساختمانها هستند كه اميدواريم در موعد مقرر اين ساختمانها را تحويل مسئولان دهيم.

وي درباره بازديدش از كارگاه عمراني بزرگراه تهران ـ شمال گفت: كار در اين كارگاه به خوبي پيش ميرود و البته اتفاقاتي مانند رانش زمين افتاده كه روند كار را كند كرده است اما اميدوارم طي يكي دو ماهه آينده قطعه چهار اين بزرگراه (چالوس تا مرزنآباد) به بهرهبرداي برسد و پس از آن تمركز بر قلعه اول يعني تهران تا شهرستانك خواهد بود كه بتوانيم آن را به بهرهبرداري برسانيم.