به گزارش افکارنیوز، پدارم پاکآیین در گفتوگو با فارس اظهار داشت: با توجه به درخواستهای خبرنگاران و روزنامهنگاران برای تمدید مهلت ثبت نام وام مسکن روزنامه نگاران و خبرنگاران مدت این ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه تمدید شده است.

وی گفت: این آخرین مهلت مقرر است و به درخواستهایی که پس از این تاریخ واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.