به گزارش افکارنیوز ،حسين مهاجران در گفتو گو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر هندوانه از سبزوار، اراك و شيراز وارد ميشود و در چند روز آينده هندوانه از همدان كه بهترين هندوانه را دارد وارد ميشود.

وی افزود: با ورد هندوانه از همدان قیمت هندوانه به نصف کاهس می‌یابد.

وی گفت: قیمت هندوانه در میدان حدود ۶۰۰ تومان است و تا چند روز آینه قیمت آن به نصف کاهش می‌یابد.

مهاجران در بیان قیمت واقعی هندوانه در این فصل سال عنوان کرد: به‌طور طبیعی قیمت هر کیلوگرم هندوانه در این فصل سال باید بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان باشد نه ۵۰۰ یا ۶۰۰ تومان.