جمیشید انصاری در گفتگو با افکار گفت: شیب اصلاح یارانه حامل های انرژی بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گازخانگی و برق باید کمتر از حالتی می بود که از ابتدای دی ماه اجرا شد.
وی ادامه داد: قیمت های اعلامی و نحوه پلکانی کردن بهای برخی اقلام بیش از آن مقداری هست که قانون در سال اول پیش بینی کرده بود. البته دست دولت در انتخاب شیوه عملیاتی کردن قانون باز است به عبارت دیگر دستگاه اجرایی مجاز بوده در هر سال یارانه یکسری اقلام را نسبت به دیگر کالاها بیشتر اصلاح کند. با این شرط که در طول ۵ سال کل یارانه ها هدفمند بشوند.
وی در مورد افزایش بهای برخی حامل های انرژی مخصوصا بنزین نسبت به فوب خلیج فارس اضافه کرد: این مسئله درست نیست چون همان زمان که بنزین به شکل ۱۰۰ تومان سهمیه ای و ۴۰۰ تومان آزاد عرضه می شد متوسط قیمت مصرف به ازای هر لیتر چیزی حدود ۱۱۲ تومان بود. این مسئله بیانگر آنست که در شرایط جدید نیز متوسط بهای مصرفی هر لیتر کمتر از ۴۵۰ تومان می شود نه ۵۵۰ که میانگین مبلغ سوخت سهمیه ای ۴۰۰ و آزاد ۷۰۰ تومان است.
به گزارش افکار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت در سال جاری می بایست بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه ها اخذ می کرد، تصریح کرد: محاسبات براساس قیمت های اعلامی نشان می دهد که میزان درآمد تحصیل شده از این محل طی سه ماه آخر سال چیزی حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر به یکسال تعمیم داده شود مبلغی حدود ۲۴ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: با تفاسیر مذکور باید گفت که خرج و هزینه وارد شده به دولت به مراتب بیشتر از آن چیزی است که آن از محل اصلاح قیمت ها درآمد کسب می کند چراکه تنها ۷.۵ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه های نقدی به حساب مردم واریز کرد و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان را نیز باید به بخش تولید، خدمات و رتق و فتق مالی خود اختصاص دهد. به عبارت دیگر ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان هزینه در برابر ۶-۷ هزار میلیارد تومان درآمد تداعی گر یک کسری قابل ملاحظه است.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت یارانه نان را نیز به درآمد خود اضافه کند در خوشبینانه ترین حالت ۷ هزارمیلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها تحصیل خواهد کرد از این رو سوال جدی ما از دستگاه اجرایی آنست که مابقی هزینه ها را از کجا تامین خواهد کرد.