به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، ميزان حجم نقدينگي در اقتصاد ايران در حالي تا آذر ماه سال گذشته به ۳۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رقم در پايان سال ۸۹ بيش از ۲۹۴ هزار ميليارد تومان بود.

رشد ۳۱ هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی ۹ ماه سال گذشته حاکی از افزایش ۱۰ درصدی این میزان نسبت به سال ۸۹ بوده است.

اگر در فصل پایانی سال گذشته نیز روند رشد نقدینگی به مانند سه فصل نخست این سال باشد آن وقت میزان رشد نقدینگی سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ نیز به بیش از ۱۳ درصد تجاوز نمی‌کند.

این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در سال ۸۹ نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد، در سال ۸۸ نسبت به سال قبل از آن ۲۳ درصد، در سال ۸۷ نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد و در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن نیز ۲۸ درصد بوده است.

این آمارها حاکی از آن است که در سال گذشته آهنگ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران کمی آرام شده و برخلاف دو سال ۸۸ و ۸۹ که بالای ۲۳ و ۲۵ درصد بوده این بار این میزان به کمتر از نصف آن رشد نقدینگی رسیده است.

براساس آمارهاي بانك مركزي حجم نقدينگي در سال ۸۸ معادل ۲۳۵ هزار ميليارد، سال ۸۷ معادل ۱۹۰ هزار ميليارد، سال ۸۶ معادل ۱۶۴ هزار ميليارد و سال ۸۵ معادل ۱۲۸ هزار ميليارد تومان بوده است