به گزارش افکارنیوز حسن رادمرد در گفتوگو با ایسنا، در واكنش به انتشار خبر مبني بر كمبود علوفه دام و احتمال گراني گوشت قرمز گفت: اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد و هم اكنون ذخاير علوفه به اندازه كافي در كشور وجود د ارد.

وی افزود: همچنین مقدار علوفه لازم از محل واردات تامین می‌شود، بنابراین گرانی گوشت قرمز در آینده نزدیک موضوع بی اساس است.

به گزارش ايسنا، چندي پيش برخي متوليان توليد دام در كشور اعلام كرده بودند كه كشور با كمبود علوفه روبرو است و به زودي و با فرا رسيدن فصل سرما قيمت گوشت قرمز روند صعودي به خود خواهد گرفت.