به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، رسیدگی به طرح الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، حضور در جلسه مشترک با اعضای هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برنامه کاری روز دوشنبه کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است.

رسیدگی به سوابق و صلاحیت کاندیداهای مستشاری معرفی شده توسط رئیس کل دیوان محاسبات، رسیدگی به طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی و اصلاح بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، رسیدگی به طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ، دعوت از وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش مربوط به مشکلات فراروی بخش های مربوطه و اقدامات به عمل آمده در زمینه سرمایه گذاری در این بخش و همچنین حضور در جلسه مشترک و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری برنامه کاری این کمیسیون در روز سه شنبه است.