به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، در تير ماه امسال نيسان تيانا (مونتاژي پارس خودرو) علاوه بر حفظ عنوان كيفيترين سواري توليدي كشور، با افزايش كيفيت نيز مواجه شده، بهگونهاي كه نمره منفي آن از ۳.۸ در خرداد ماه به ۳.۳ در تير ماه كاهش يافته است. اين خودرو فقط در بخشهاي بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

اما نیومزدا ۳ و مزدا ۲ ژاپنی(مونتاژی بهمن) با ۱۵ نمره منفی به طور مشترک جایگاه دوم جدول رده‌بندی کیفیت را در اختیار دارند. البته این خودروها در رده‌بندی خرداد ماه مورد بررسی قرار نگرفته بودند. نیو مزدا ۳ و مزدا ۲ فقط در بخش رنگ دارای نمره منفی بوده‌اند.

اما نیسان ماکسیمای ژاپنی(مونتاژی پارس خودرو) با ۱۶.۴ نمره منفی جایگاه سوم رده‌بندی کیفی را در اختیار دارد. این خودرو در رده‌بندی خرداد ماه با ۱۶.۷ نمره منفی جایگاه دوم را در اختیار داشت. نیسان ماکسیما در بخش‌های ترمز، تزیینات داخلی و خارجی، رنگ و بدنه دارای نمره منفی بوده است.

گراند ویتارای ژاپنی(مونتاژی ایران خودرو خراسان) نیز با ۲۰ نمره منفی در رتبه چهارم رده‌بندی قرار دارد. البته این خودرو در رده‌بندی خرداد ماه با همین امتیاز در جایگاه سوم قرار داشت که دلیل آن هم نبود محصولات مزدا در جدول بوده است. این خودرو در بخش‌های تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

مگان فرانسوی(مونتاژی پارس خودرو) نیز با ۲۱.۳ نمره منفی در جایگاه پنجم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این خودرو در رده‌بندی خرداد ماه نیز با ۲۱.۸ نمره منفی در جایگاه پنجم رده‌بندی قرار داشت. مگان با رشد کیفیت مواجه شده و در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی است.

تندر ۹۰ ایران خودرو و پارس خودرو(محصول مشترک با رنو) نیز با ۲۲.۴ نمره منفی به طور مشترک در جایگاه ششم رده‌بندی تیر ماه قرار دارند. کیفیت تندر ۹۰ پارس خودرو ثبات مانده و در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است. اما تندر ۹۰ ایران خودرو با افزایش کیفیت مواجه شده است، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۲۲.۶ در خرداد ماه به ۲۲.۴ در تیر کاهش یافته است. این خودرو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، ترمز، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما هیوندایی آوانته کره‌یی(مونتاژی خودروسازی راین) که این روزها نفس‌های آخر را می‌کشد، رتبه هفتم رده‌بندی کیفی تیر ماه را در اختیار دارد. این خودرو البته با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۲۲.۹ در رده‌بندی خرداد ماه به ۲۲.۵ در تیر ماه کاهش یافته است. هیوندایی آوانته در بخش‌های فنربندی، تعلیق، فرمان، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

پژو ۲۰۶ صندوق‌دار فرانسوی(مونتاژی ایران خودرو) نیز که در رده‌بندی خرداد ماه با ۲۱.۸ نمره منفی در جایگاه چهارم رده‌بندی قرار داشت، در رده‌بندی تیر ماه با ۲۲.۸ نمره منفی در جایگاه هشتم رده‌بندی قرار گرفت. این خودرو با کاهش کیفیت روبرو شده و در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

پژو ۲۰۶ معمولی فرانسوی(مونتاژی ایران خودرو) نیز که با ۲۲.۶ نمره منفی جایگاه هفتم رده‌بندی خرداد ماه را در اختیار داشت، با ۲۴.۵ نمره منفی در جایگاه نهم رده‌بندی تیر ماه قرار گرفت. این خودرو در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما ام. وی. ام ۵۳۰ چینی(مونتاژی مدیران خودرو) با ۶۱.۱ نمره منفی در رتبه دهم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این خودرو در خردادماه نیز با ۶۱.۸ نمره منفی در رتبه دهم قرار داشت. ام. وی. ام ۵۳۰ در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور انتقال و قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

محصول فرانسوی پژو، پارس خراسان(مونتاژی ایران خودرو خراسان) در تیر ماه نیز مانند رده‌بندی خرداد ماه رتبه یازدهم را در اختیار دارد. کیفیت این خودرو در ماه‌های تیر و خرداد ثابت و نمره منفی آن ۶۳.۲ بوده است. پژو پارس خراسان در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی است.

سمند(تولیدی ایران خودرو) نیز در رده‌بندی تیرماه مانند رده‌بندی خرداد ماه در رتبه دوازدهم قرار دارد. البته کیفیت این خودرو در تیر ماه کاهش یافته، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۶۴.۵ به ۶۵ افزایش یافته است. این خودرو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

طبق بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، پژو ۴۰۵ خراسان(مونتاژی ایران خودرو خراسان) نیز در رده‌بندی ماه‌های خرداد و تیر در جایگاه سیزدهم قرار دارد. این خودرو البته با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۶۶.۵ در خرداد به ۶۵.۲ در رده‌بندی تیر ماه کاهش یافته است. این خودرو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما رتبه چهاردهم رده‌بندی تیر ماه مانند رده‌بندی خرداد ماه در اختیار پژو ۴۰۵ فرانسوی(مونتاژی ایران خودرو) است. این خودرو با رشد کیفیت همراه شده، به‌گونه ای که نمره منفی آن ۶۷.۴ در خرداد ماه به ۶۷.۱ در تیر ماه کاهش یافته است. این خودرو در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.

لیفان ۶۲۰ چینی(مونتاژی کرمان خودرو) نیز در رده‌بندی ماه‌های خرداد و تیر در جایگاه پانزدهم قرار دارد. این خودرو با کاهش کیفیت روبرو بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۶۸.۱ در خرداد ماه به ۷۰.۹ در تیر ماه افزایش یافته است. لیفان ۶۲۰ در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.

ام. وی. ام X۳۳ چینی یا همان تیگو شاسی بلند(مونتاژی مدیران خودرو) نیز در رده‌بندی ماه‌های خرداد و تیر ماه در جایگاه شانزدهم قرار دارد. این خودرو با کاهش کیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۷۲.۶ در خرداد ماه به ۷۵ در تیر ماه افزایش یافته است. ام. وی. ام X۳۳ در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

جایگاه هفدهم جدول رده‌بندی در ماه‌های خرداد و تیر در اختیار خودرو تیبا(تولیدی سایپا) است. تیبا با کاهش کیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۷۴.۴ در خرداد ماه به ۷۷.۵ در تیر ماه افزایش یافته است. تیبا در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.

لیفان ۵۲۰ چینی(مونتاژی کرمان خودرو) نیز در رده‌بندی خرداد و تیر در جایگاه هجدهم قرار دارد. این خودرو با کاهش کیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۹۲ در خرداد ماه به ۹۲.۵ در تیر ماه افزایش یافته است. لیفان ۵۲۰ در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.

ام. وی. ام ۱۱۰ چینی(مونتاژی مدیران خودرو) نیز در جایگاه نوزدهم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این خودرو با کاهش کیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۹۹.۴ در خرداد ماه به ۱۰۱.۶ در تیر ماه افزایش یافته است. ام. وی. ام ۱۱۰ در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.

سایپا ۱۳۱ کره‌یی(مونتاژی سایپا) نیز رتبه بیستم رده‌بندی را در تیر ماه در اختیار دارد. این خودرو با افزایش کیفیت روبرو بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۰۵.۸ در خرداد ماه به ۱۰۳.۸ در تیر ماه کاهش یافته است. این خودرو در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.

سایپا ۱۳۲ کره‌یی(مونتاژی سایپا) نیز رتبه بیستم و یکم رده‌بندی تیر ماه را در اختیار دارد. این خودرو نیز با افزایش کیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۱۰.۳ در خرداد ماه به ۱۰۸.۲ در تیر ماه کاهش یافته است. این خودرو نیز در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.

اما سایپا ۱۳۱ کره‌یی پارس خودرو رتبه بیست و دوم و آخر رده‌بندی تیر ماه را در اختیار دارد. این خودرو نیز با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۱۰.۶ در خرداد ماه به ۱۰۸.۷ در تیر ماه کاهش یافته است. این خودرو در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.

ناگفته نماند كه كيفيت خودروها در فهرست اعلامي ارتباط مستقيمي با قيمت آنها دارد. به طوري كه نيسان تياناي ۷۰ ميليون توماني جزو گرانترين و سايپا۱۳۱ جزو ارزانترين خودروهاي موجود در اين فهرست است.