به گزارش افکارنیوز مهدی هدایت در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که ظاهرا برخی سودجویان از طریق ارسال پیامک شماره حسابهایی را به متقاضیان برای پرداخت این مبلغ ارسال میکنند،اظهار داشت:متقاضیان مسکن مهر پردیس که واجد شرایط شناخته شوند به آنها برای واریز مبلغ آورده پیامک میشود تا آورده خود را واریز کنند، اما متقاضیان باید دقت کنند که آورده را به نام خود و در یکی از شعب بانک مسکن واریز کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان مسکن مهر پردیس قبل از واریز کردن آورده باید توجه داشته باشند که اولا تاییدیه لازم را از کارگزاری مسکن مهر پردیس دریافت و بعد از آن مبلغ را به حساب خود در نزد بانک مسکن واریز کند.

هدایت با بیان اینکه متقاضیان مسکن مهر پردیس مراقب برخی سودجویان که با ارسال پیامک آنان را دعوت به واریز آورده به شماره حساب‌های جعلی می‌کنند، باشند گفت: متقاضیان مسکن مهر پردیس تا زمانی که از کارگزاری مسکن مهر پردیس تاییدیه دریافت نکرده‌اند به هیچ حسابی غیر از حساب خود متقاضی در نزد بانک مسکن پولی واریز نکنند.

مدیرعامل شهر جدید پردیس تاکید کرد: متقاضیان در نظر داشته باشند که بابت واریز پول در حساب مسدودی نزد شعب بانک مسکن سود دریافت خواهند کرد.