بابك افقهي با اعلام اين خبر در مورد واردات خودرو عنوان كرد: وزارت صنايع به استناد قانون مصرفكنندگان خودرو در كميته خودرو تصميمگيري كرده كه اجازه واردات خودروهاي با برندهاي خاص و مدلهاي خاص داده شود و تناسب خدمات بعد از فروش خودروها در هنگام اعطاي صدور مجوز واردات مد نظر قرار گيرد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: دوستان ما در وزارت صنایع به اعتبار و استناد این موضوع هست که از ابتدای امسال تاکنون متاسفانه برای مجوز واردات انواع مدل‌ها و برندهای مختلف خودرو اقدام نکرده‌اند.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ثبت سفارش این واردات منوط به ارائه مجوز وزارت صنایع است، افزود: ‌ یکی دو مدل خاص مجوز واردات گرفته بود که آن هم به مدت دو هفته بود و تا پایان تیر ماه منقضی شد.
افقهی در ادامه در پاسخ به این سوال که این سخنان به منزله آن است که دیگر واردات خودرو نداریم؟ اظهار کرد: ‌ تقریبا نداریم.

وی بار دیگر در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودرو متوقف شده است؟ بعد از گفتن «بله»، در مورد اینکه آیا قرار نیست اتفاق جدیدی در این مورد رخ دهد؟ نیز بیان کرد: این را از وزارت صنایع باید پرسید. در حوزه واردات وزارت بازرگانی فقط امور اداری واردات را انجام می‌دهد و مجوزها در اختیار دستگاه‌های دیگر است و دستگاه‌های دیگر باید تشخیص بدهند که با توجه به سطح تولید و نیاز بازار و حواشی‌ای که در تولید و توزیع است، این مجوزها را صادر کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد خودرو هم مصداق بارز آن این است که اگر وزارت صنایع اراده کند و مجوز را صادر کند، قابلیت ورود خودرو وجود دارد.

اين در حالي است كه در چهار ماهه نخست امسال بيش از ۳۱۷ ميليون دلار خودرو به كشورمان وارد شده است