عباس قبادي با اعلام تصويب نهايي قيمت زولبيا و باميه امسال گفت: در سالهاي گذشته زولبياي درجه سه هم داشتيم ولي امسال براي اينكه جلوي تخلفات گرفته شود، درجه سه را حذف كرديم.

به گزارش فارس، وی تصریح کرد: با کوچکترین تخلف احتمالی در عدم رعایت قیمت زولبیا و بامیه برخورد شدید می شود.
قبادی پیشتر نیز به خبرنگار فارس گفته بود، کارشناسی ها و بررسی های لازم در خصوص قیمت زولبیا بامیه انجام شده است و ما در حال حاضر به سه قیمت رسیده‌ایم به طوری که هر کیلوگرم زولبیا بامیه درجه یک سه هزار و ۲۰۰ تومان، درجه دو سه هزار تومان و درجه سه دو هزار و ۸۰۰ تومان باشد که این قیمتها باید به تصویب کمیسیون نظارت شهر تهران برسد و در آن صورت نهایی و قابل اجرا است.
وي با بيان اينكه من اعتقادي به درجه بندي ندارم چون ممكن است باعث بروز تخلف شود اظهار داشته بود: به احتمال زياد درجه بندي قيمت زولبيا باميه را كاهش داده و به دو درجه مي رسانيم چرا كه ما معتقديم برخي از واحدهاي توليدكننده اين كالاي خاص از كيفيت بالايي برخوردار هستند و مردم هم حاضرند كمي بيشتر بپردازند ولي جنسي با كيفيت تر دريافت كنند.