افکارنیوز - دکترمحسن رضایی در همایش بررسی نمونه های موفق اصل ۴۴قانون اساسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اظهار داشت: خصوصی سازی تنها ۲۰ درصد از سیاستهای اصل ۴۴ را تشکیل می دهد و در میان این سیاستها بند الف وجود دارد که مربوط به آزادسازی اقتصادی است و بر اساس همین اصل نیز دولت باید امکاناتی را فراهم کند که تمامی گروههای مردم از تمامی اقشار و طبقات که تمایل به انجام فعالیت اقتصادی داشتند بتوانند با امکانات و تسهیلات ایجاد شده به راحتی به فعالیت اقتصادی بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی از تمامی اقشار مردمی که خواهان فعالیت اقتصادی هستند در صورت حمایت می توانند به مجموعه های مولد اقتصادی کشور تبدیل شود که این مهم با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی امکان پذیر است.

این مقام مسئول با اشاره به استفاده از انر‍ژی سرشار مردم در پیروزی انقلاب و آزادسازی این انر‍ژی خودجوش در پیروزی انقلاب بیان داشت: در ان زمان آزاد شدن انر‍ژی مردم منجر به شکل گیری صحنه های مهم تاریخ سیاسی شد و در شرایط کنونی نیز باید در عرصه اقتصاد کشور انرژی های مردمی را آزاد کرده و در راستای توسعه اقتصادی گام برداشت.

دبیر مجمع با اشاره به اینکه بهره گیری از اقتصاد دولتی مانع از بروز خلاقیتها در بخش اقتصادی کشور می شود بیان داشت: از زمان ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی چهار سال می گذرد و دولتهای قبلی به دلیل عدم ابلاغ سیاست فوق در آن زمان اقتصاد کشور را نامنظم به سمت مردم هدایت کردند.

وی ادامه داد: دولت جدید سیاستهای ابلاغ شده را در اختیار دارد و به همین دلیل نیز در زمینه خصوصی سازی فعالیتهای زیادی را به مرحله اجرا در آورده است.
رضایی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت رونق اقتصادی با خصوصی سازی گفت: دولت باید تلاش بیشتری را در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار بگیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قطعنامه اخیر صادر شده علیه کشور، ‌ این قطعنامه را بدترین قطعنامه توصیف کرده و گفت: قطعنامه فوق فعالیت بانکها و شرکتهای دولتی را تحریم کرده است و این تحریم بر بخش خصوصی و تعاونی کشور تاثیر ندارد.

وی تاکید کرد: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور حتی در شرایط تحریم هم می تواند کارکردهای خود را داشته باشد و از این رو نیز باید تلاش دسته جمعی برای اجرای سیاستهای فوق صورت بگیرد.

رضایی عنوان داشت: با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی می توان تحریم ها را کم اثر کرده و مانع از ضربه زدن به اقتصاد کشور شد.