به گزارش افکارنیورز، فارس به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز ، تازه ترین بررسی های پزشکی در انگلیس نشان می دهد رابطه معناداری بین تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تعداد موارد خودکشی در این کشور وجود داشته است .

بر اساس این گزارش، تحلیلگران مسائل روانشناسی و پزشکی در انگلیس دریافتند که در طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی تعداد موارد خودکشی در بین مردان انگلیسی ۸۴۶ مورد بیشتر شده است و این رقم در بین زنان این کشور نیز ۱۵۵ مورد رشد داشته است که علت اصلی آن تشدید مشکلات و چالشهای اقتصادی و مالی بوده است.

بر این اساس، در طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی به ازای ۱۰ درصد رشد تعداد بیکاران انگلیسی ۱.۴ درصد به تعداد موارد خود کشی افزوده شده است.

نتایج نظر سنجی از ۳۰۰ خانوار پزشک در انگلیس نشان می دهد ۷۶ درصد این خانوارها بر این باورند تشدید مشکلات اقتصادی در انگلیس موجب تاثیرات منفی بر سلامتی مردم انگلیس شده و مشکلات و چالشهای اقتصادی مردم انگلیس را عصبی تر کرده و آنها را مجبور به پناه بردن به مشروبات الکلی کرده است.

آمارهای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهد همزمان با تشدید بحران بیکاری و بدهی در منطقه یورو در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ آمار خود کشی در کشورهای اروپایی نیز رشد چشمگیری داشته است. یونان و ایرلند در این بین با بیشترین رشد آمار خود کشی روبرو شده اند.

نرخ بیکاری در بین جوانان انگلیسی به بیش از ۲۰ درصد رسیده است . رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه دوم ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۰.۷ درصد کاهش داشته است . انگلیس از اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی با رکود اقتصادی روبرو است .