به گزارش افکارنیوز به نقل از بانك مركزی، برای كلیه ثبت سفارش هایی كه قبل از تاریخ ۱۸ تیر ماه ۹۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرشده و تاكنون تعیین گروه (اولویت) نگردیده ، باید جهت تعیین گروه كالایی(اولویت بندی) به این وزارتخانه مراجعه شود.

براساس این اطلاعیه، تمامی ثبت سفارش هایی که از ۱۸ تیر ماه ۹۱ تا دوم مرداد ماه ۹۱ توسط وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت صادر و گروه کالایی(‌اولویت بندی) آنها اول تا پنجم می باشد، ‌از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش بوده و نیازی به مراجعه متقاضی به وزارت صنعت جهت تعیین گروه(اولویت) نمی باشد.

درمواردی كه نیاز به كنترل اصالت اوراق ثبت سفارش به لحاظ گروه كالایی (اولویت بندی) می باشد ، بانك مذكور می تواند به سامانه پرتال ارزی مراجعه كند.