به گزارش افکارنیوز علي ايرانپور نماينده مردم اصفهان و مبارکه در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در تشريح سرنوشت استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی گفت: طي جلساتي که با وزير جهاد کشاورزي داشتيم مقرر شد که فرصت دو هفتهاي به وي داده شود و در صورتيکه خليليان در فرصت دوهفتهاي اقدام عملي در حوزه تخصصي خود انجام ندهد، استيضاح وي در دستور کار نمايندگان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: بهارستان با رصد اقدامات خلیلیان در آینده نزدیک به جمع‌بندی نهایی در خصوص استیضاح و یا عدم استیضاح وزیر کشاورزی خواهد رسید.


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون دو دیدگاه در خصوص استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در این کمیسیون وجود دارد، تصریح کرد: گروهی از نمایندگان معتقدند که استیضاح خلیلیان در این مقطع و در زمانی‌که عمر دولت دهم رو به پایان است، لزومی ندارد و همچنین گروهی دیگر تاکید دارند زمان سپری‌شده از عمر دولت فعلی مهم نیست و مجلس باید به وظیفه قانونی خود در بازخواست وزرا در قبال عملکردشان عمل کند.


وي در پايان خاطرنشان کرد: استيضاح خليليان همچنان به قوت خود باقي است و اگر اعضاي کميسيون به جمعبندي مثبتي در خصوص نحوه فعاليت وزارت جهاد کشاورزي و نظارت اين نهاد بر مواردي مانند گرانيها نرسند، استيضاح وزير در دستور کار پارلمان قرار خواهد گرفت.