دبیرکل بانک مرکزی از آغاز پشت نویسی چک پولهای ۵۰ هزار تومانی برای خروج آنها از گردش پولی کشور خبر داد و اعلام کرد از مهرماه امسال پشت نویسی چک پولهای ۱۰۰ هزار تومانی نیز آغاز میشود.
به گزارش مهر، سید محمود احمدی درباره زمان خروج چک پولهای ۵۰ هزار تومانی از چرخه پولی کشور گفت: پشت نویسی چک پولهای ۵۰ هزار تومانی برای خروج از گردش سیستم پولی کشور آغاز شده است.

دبیر کل بانک مرکزی افزود: به هر میزان که اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی منتشر و وارد بازار می شود، چک پولهای ۵۰ هزار تومانی نیز از گردش پولی بیرون می رود.

وی با بیان اینکه کار پشت نویسی چک پولها تا پایان سال به طور کامل انجام می شود، عنوان کرد: خروج چک پولهای ۱۰۰ هزار تومانی از چرخه پولی کشور نیز فعلا به مرحله اجرا در نیامده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: ‌ بر اساس برنامه، قرار است از مهر ماه امسال پشت نویسی چک پولهای ۱۰۰ هزار تومانی نیز اجرایی شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این رابطه گفت: تاکنون ۳۰ میلیون قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی به چاپ رسیده است و هفته‌ای ۱۰ میلیون قطعه از این اسکناس به چاپ می‌رسد.

وی همچنین اعلام کرد که چک پولها در آخرین مرحله ای که می خواهند از چرخه پولی خارج شوند، در بانک توسط مشتری که آن را به بانک ارائه می کند، پشت نویسی می شود که این امر از بروز پولشویی نیز جلوگیری می کند.

گفتنی است بانک مرکزی ایران تنها بانک مرکزی در تمام دنیا است که چک پول منتشر می کند‏ در حالی که به گفته بهمنی، انتشار چک پول از وظایف این بانک نیست و بانک مرکزی به ناچار دست به این اقدام زد.