براساس قيمتهاي موجود در سامانه ۱۲۴ كه اين روزها ميتوان از آن به عنوان مرجعي براي قيمتها استفاده كرد، هر كيلو مرغ عرضه شده در شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان بجنورد كه هفتم دي ماه امسال اعلام شده با قيمت ۳۰۷۰ تومان، مرغ كامل كشتار روز شركت تعاوني خدمات مرغداران رامهرمز (بستهبندي كيلوگرمي) كه براي آن تاريخ ذكر نشده است با قيمت ۳۲۰۰ تومان، مرغ كامل تازه بسته پلاستيكي خاور پيشه (كيلوگرمي) كه در پنجم دي ماه اعلام شده با قيمت ۳۳۵۰ تومان و مرغ كامل تازه فاقد بستهبندي در توجان طيور (كيلوگرمي) و همچنين مرغ كامل منجمد فاقد بستهبندي در توجان طيور (كيلوگرمي) كه در ششم دي ماه اعلام شده با قيمت ۳۴۷۲ تومان عرضه ميشود.

به گزارش ایسنا، در بخش مرغ سامانه ۱۲۴ همین پنج قیمت اعلام شده است که نشان می‌دهد قیمت مرغ از ۳۰۷۰ تا ۳۴۷۰ تومان در روزهای گذشته بوده است.

همچنين در اين سامانه عنوان شده كه کليه قيمتهاي اعلام شده براساس ليست قيمت اعلام شده توسط واحدهاي عرضه کننده و مسئوليت و عواقب ناشي از رعايت نشدن ضوابط قيمتگذاري مصوب مجمع عمومي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان برعهده اين واحدها خواهد بود.