ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار درباره آخرین اقدامات و تلاشهای انجام شده برای واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی، ساختمانی، قراردادی و رسمی که قرار بود در قالب چند فاز جداگانه به آنها پرداخت شود، گفت: با توجه به اینکه در این زمینه برنامه ریزیها و تلاشهای اولیه انجام شده است، حال وزارت اقتصاد باید این موضوع را پیگیری و به احرای نهایی برساند.

زمان و آغاز واگذاری سهام عدالت کارگران

وی با اعلام اینکه برای تحقق این امر و برنامه ریزی درباره نحوه اجرای آن با همکاری وزارت کار و سازمان خصوصی سازی جلساتی را برگزار کردیم که در نهایت قرار شد وزارت کار در بخش شناسایی و معرفی کارگران واجد شرایط با ایجاد سامانه ای به این طرح کمک کند، افزود: اما بخش مهمتر کار که همان واگذاری سهام و زمان آن است بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

صالحی در پاسخ به این سئوال که وزیر کار و امور اجتماعی نیز در آخرین اظهار نظر خود در مورد زمان واگذاری سهام عدالت کارگران و طولانی شدن این پروسه، اعلام کرد که مسئول اصلی آن وزارت اقتصاد است و آنها باید برای این موضوع برنامه ریزی کنند، تصریح کرد: همانطوری که وزیر کار اعلام کرد، بخش اصلی کار بر عهده وزارت اقتصاد است.

کندی پیشرفت کار علتی ندارد

وی درباره این سئوال که آیا در اجرا و برنامه ریزی واگذاری سهام عدالت کارگران مسئله و مشکل خاصی پیش آمده است که پس از یک دوره پیگیری برای اجرا، هم اکنون با کندی مواجه شده است؟ با رد این مسئله، بیان داشت: البته تاکنون از سوی تشکلهای کارگری و وزارت کار در زمینه شناسایی کارگران فصلی، ساختمانی، قراردادی و رسمی تلاشهایی صورت گرفته است.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: موضوعی که نباید در مورد سهام عدالت کارگران فراموش شود این است که ابتدا باید واگذاریهایی از سوی سازمان خصوصی سازی اتفاق بیفتد تا از آن طریق شرایط واگذاری سهام عدالت کارگران نیز فراهم شود.

صالحی با بیان این مطلب که در قالب جلسات متعددی به این نتیجه رسیدیم که وزارت اقتصاد شرایط شناسایی نهایی و مراحل واگذاری سهام عدالت به آنها را محقق کند، اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۷ میلیون نفر کارگر بیمه شده در کشور مشغول به کار هستند که بیشتر آنها نتوانسته اند سهام عدالت بگیرند.

بیشتر کارگران سهام عدالت نگرفتند

عضو شورای عالی کار گفت: البته در جلسات مشترکی که با مسئولان وزارت اقتصاد داشتیم برنامه ریزی شد که سهام عدالت کارگران واجد شرایط در ۴ مرحله با واگذاری آن به کارگران ساختمانی، فصلی، قراردادی و رسمی پیگیری شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون در مورد آمار دقیق کارگران فصلی و ساختمانی که قرار است در فاز اول دریافت سهام عدالت قرار بگیرند، جمع بندی خاصی صورت گرفته است و یا خیر؟ با رد آن گفت: به دلیل اینکه کارگران می توانند در بخش های مختلف رفت و آمد داشته باشند و از بخش ساختمانی به فصلی و غیره نقل مکان کنند، آمار دقیقی از تعداد واقعی آنها نمی توان ارائه کرد.

آمار دقیقی از تعداد کارگران نداریم

به گفته صالحی، تا زمانی که ثبت نام دقیق و نهایی از تعداد کارگران در کشور صورت نپذیرد نمی توان در مورد تعداد واقعی آنها اظهار نظر کرد.

به گزارش مهر، موضوع واگذاری سهام عدالت به کارگران مانند اقشار دیگر جامعه که در مراحل مختلف موفق به دریافت سهام عدالت شده اند، طی سالجاری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی وارد فاز دیگری شده است.

بر پایه این گزارش، هرچند ممکن است درصدی از کارگران توانسته باشند در قالبهای دیگری غیر از کارگری سهام عدالت خود و خانواده خود را دریافت کرده باشند، اما آن بخشی از نیروی کار که تاکنون نتوانسته وارد این برنامه شود هم اکنون به عنوان متقاضیان نهایی دریافت سهام عدالت کشور مطرح هستند.

کارگران؛ آخرین متقاضیان سهام عدالت

نبود آمارهای دقیقی از تعداد کارگران فعال در بخشهای مختلف بازار کار از جمله ساختمانی، فصلی و قراردادی و همچنین جابجایی افراد در این بخشها از دلایل مهم تاخیر در شناسایی کارگران مشمول دریافت سهام عدالت نام برده می شود؛ هرچند قرار بود که در این زمینه تلاشهایی از سوی وزارت کار و اقتصاد صورت بگیرد.

تاکنون از روند برنامه ریزی واگذاری سهام عدالت کارگران پس از توافقات اولیه دو وزارتخانه یاد شده در ماههای گذشته و اینکه چه زمانی واگذاری سهام عدالت به کارگران به عنوان آخرین گروههای مشمول دریافت سهام عدالت، صورت خواهد پذیرفت روشن نیست و یا دست کم نتیجه اقدامات آن اعلام نشده است.

استفاده از آمارهای دستگاهها

مسعود کاظم زاده، مدیرکل امور اجتماعی و سهام وزارت کار نیز در گفتگو با مهر واگذاری سهام عدالت را یکی از خواسته های جامعه کارگری اعلام کرد که با موافقت رئیس جمهور و پیگیریهای وزیر کار دنبال می شود.

البته این مقام مسئول وزارت کار نیز در مورد نبود آمار دقیقی از کارگران فصلی و ساختمانی، معتقد است: به دلیل وسعت، پراکندگی و تنوع جغرافیایی و اقلیمی، آمار دقیقی از کارگران فصلی و ساختمانی در دست نیست و به ناچار برای رسیدن به جامعه هدف باید ابتدا در قالب ثبت نام اینترنتی به جامعه آماری دقیق دست یابیم.

ثبت نام اینترنتی

وی همچنین به امکان استفاده از آمارهای برخی سازمانها از جمله تامین اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و وزارت مسکن در مورد تعداد کارگران شاغل در بخش فصلی و ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های یاد شده آمارهایی را در اختیار ما قرار داده اند که از آن در مسیر شناسایی کارگران واجد دریافت سهام عدالت بهره خواهیم برد.

هرچند برای نحوه شناسایی کارگران شاغل مشمول دریافت سهام عدالت، پیشنهاداتی در مورد روش ثبت نام اینترنتی از طریق ایجاد یک سامانه و همچنین فراهم کردن امکان مراجعه کارگران به مراکزی به صورت تنظیم دستی درخواست مطرح شده بود اما در نهایت قرار شد تا کارگران با مراجعه به سامانه اینترنتی، درخواست خود را ثبت کنند.