افکار نیوز: وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه میزان افزایش اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف تهران متفاوت است، تاکید کرد: تعیین نرخ اجاره بهای مسکن نباید آزاد باشد و دولت می تواند با تعیین حداقل و حداکثر اجاره از نوسان آن جلوگیری کند.

به گزارش مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران درباره افزایش اجاره بهای مسکن در تهران افزود: به اعتقاد بنده، افزایش اجاره بها به اندازه ای که دامن زده شده، نیست اما دولت می تواند با تعیین حداقل و حداکثر اجاره از نوسان آن جلوگیری کند.

وی افزود: نباید تعیین نرخ اجاره بها آزاد باشد و در واقع یک نهاد غیر دولتی و یا دولتی باید ساماندهی و یا تعیین نرخ اجاره بها را بپذیرد و اگر این موضوع برعهده وزارت مسکن باشد با ابزار قانونی از این نوسانات جلوگیری می کند.

وزیر مسکن و شهر سازی در خصوص تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان خاطرنشان کرد: تا پایان ۶ ماهه سال آینده یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد به متقاضیان مسکن مهر تحویل داده می شود، همچنین ساخت ۱۴۶ بیمارستان با ۱۸ هزار و ۸۰۰ تخت و با اعتبار یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست.

وی به ضرورت ایجاد معاونت ساخت ساختمانهای دولتی در وزارت مسکن تاکید کرد و گفت: باید دستگاه های غیر دولتی از ساخت ساختمانهای دولتی منع شوند و تنها وزارتخانه مسئول آن باشد.

وی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی امسال رشد داشته است، افزود: صدور پروانه ساختمانی در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ معادل ۴ درصد رشد داشته است.