به گزارش افکارنیوز، علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ۳۰ لیتر سهمیه بنزین اضافی تا چند روز آینده به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود، گفت: همزمان با آغاز دور جدید سفرهای تابستانی مردم، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ۳۰ لیتر سهمیه عیدانه را به کارتهای سوخت واریز خواهد کرد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه بر این اساس برای شهریور ماه علاوه بر ۶۰ لیتر سهمیه عادی ماهانه، ۳۰ لیتر سهمیه بنزین عیدانه مصوب هیات دولت به کارتهای سوخت واریز خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی در تامین این سهمیه اضافی بنزین وجود ندارد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با توجه به نیاز به نگارش یک برنامه جدید نرم افزاری در سامانه هوشمند سوخت برای شارژ مجدد کارت‌های سوخت حداقل به چند روز زمان نیاز است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت همچنین از آمادگی کامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تامین سوخت و به ویژه بنزین مورد نیاز مردم همزمان با آغاز دور جدید سفرهای تابستانی خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی تدابیر برای تامین پایدار و مطمئن سوخت مردم اندیشیده شده است.

بهروز مرادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از افزایش ۳۰ لیتری بنزین خودروها برای شهریورماه به عنوان عیدی خبر داده است.

این در حالی است که برای شهریورماه سالجاری تغییری در سهمیه بنزین خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی ایجاد نشده است از اینرو در سومین ماه فصل تابستان سهمیه بنزین تمامی موتورسیکلت ها همچون مرداد ماه بدون تغییر، تثبیت شده است.

بر این اساس ۶۰ لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان خودروهای شخصی ساعت ۲۴ سه شنبه ۳۱ مرداد ماه به کارت های هوشمند سوخت واریز شده است ضمن آنکه دولت فعلا تصمیم قطعی برای کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها اتخاذ نکرده است.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین سهمیه بنزین شهریور ماه موتورسیکلت ها را ۲۵ لیتر اعلام کرد و یادآور شده است: هرگونه تغییر در قیمت و سهمیه بنزین خودروها توسط ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می شود.

برای شهریورماه سال جاری برای خودروهای شخصی ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین آزاد(۷۰۰ تومانی) پیش بینی شده است.

در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای شهریور ماه هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.