به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين فهرست برمبناي توليد ناخالص داخلي در سرانه برابري قدرت خريد (PPP)، ارزش كل كالاهاي نهايي و خدمات توليد شده در يك كشور در يك سال مشخص تقسيم بر متوسط جمعيت آن كشور در همان سال است و دادهها بيشتر مربوط به سال ۲۰۱۱ است كه از پايگاه داده شاخصهاي توسعه جهاني بانك جهاني استخراج شده است.

۱ - قطر: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۸.۹۱۹ دلار(۲۰۱۱)


۲ - کویت: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۶۵۴ دلار(۲۰۱۱)


۳ - برونئی: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۵۰۶ دلار(۲۰۱۱)


۴ - امارات متحده عربی: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۸.۲۲۲ دلار(۲۰۱۱)


۵ - عمان: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۸.۸۸۰ دلار(۲۰۱۱)


۶ - عربستان سعودی: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۴.۴۳۴ دلار(۲۰۱۱)


۷ - بحرین: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۳.۶۹۰ دلار(۲۰۱۱)


۸ - ترکیه: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶.۸۸۵ دلار(۲۰۱۱)


۹ - لیبی: سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶.۸۵۵ دلار(۲۰۰۹)


۱۰- مالزي: سرانه توليد ناخالص داخلي: ۱۵.۵۸۹ دلار (۲۰۱۱)