به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، مجید کیان پور با اشاره به صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده شهری، اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۱۳ هزار پروانه برای بافت فرسوده در کل کشور صادر شد که حدود ۷۵ هزار و ۶۰۰ واحد آن از ما تسهیلات دریافت کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۸۹ این رقم حدود ۶۰ هزار واحد بود و سال ۸۸ این رقم به ۳۰ هزار واحد رسید، افزود: رشد شتابان متقاضیان باعثشد که برای امسال ۲۰۰ هزار واحد در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: تسهیلات ۱۰۰هزار واحد از منابع داخلی بانک ها و ۱۰۰هزار واحد دیگر از خط اعتباری مسکن مهر ارایه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اظهار داشت: واحدهایی که از وام مسکن مهر استفاده می کنند باید واحدهای خود را به واجدین شرایط مسکن مهر بفروشند.

کیان پور افزود: در کل کشور ۲.۲ میلیون واحد بافت فرسوده وجو دارد و سال گذشته در تهران حدود ۴۴ هزار پروانه صادر شد که حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ واحد برای اخذ تسهیلات مراجعه کردند.