مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در نامه ای به استانداران ۵ استان کشور، خواستار همکاری آنها با وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار میوه شب عید شده است.

به گزارش مهر، وزیر بازرگانی در این نامه به استانداران نوشته است: با توجه به راهبردهای وزارت بازرگانی در مورد حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف کننده و به منظور تحقق وظایف تنظیم بازار، محصول سیب درختی مازاد بر مصرف استان را با احتساب قیمت تمام شده تولید، هزینه های تبعی و همچنین سود متعارف به صورت عرضه مستقیم با همکاری سازمانهای بازرگانی سراسر کشور توزیع کنند.

علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی نیز با تایید نامه نگاری وزیر بازرگانی با پنج استاندار به گفت: وزارت بازرگانی به دنبال تنظیم بازار شب عید با محصولات تولید داخلی است و چنانچه محصول به اندازه کافی باشد، نیازی به واردات نیست.

وی افزود: وزیر بازرگانی در این نامه از استانداران خواسته است تا هماهنگی های لازم را با دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای تولیدی ذیربط در استان مربوط به خود داشته باشند. معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی نیز به منظور هماهنگی بیشتر معرفی شده است.

به گفته شجاعی، اولویت در تنظیم بازار با تولیدات داخلی است و ذخیره سازی ها نیز بر پایه محصولات تولید داخل صورت می گیرد، با این اولویت، وزارت بازرگانی دست به کار شده و نامه نگاری ها و برنامه ریزی های خود برای تنظیم بازار شب عید را آغاز کرده است.

وی بازاری آرام و مطمئن را برای شب عید پیش بینی و تصریح کرد: سال گذشته نیز تمام نیاز و ذخیره سازی کشور در ایام پایانی سال، از طریق تولیدات داخلی انجام شد که این امر منجر به رضایت مصرف کنندگان و تقدیر رئیس جمهوری از فعالان تنظیم بازار شد. امسال نیز وزارت بازرگانی همین راهبرد را مدنظر قرار داده است.