معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: نرخ خدمات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری، بر اساس شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور محاسبه و اعمال می شود.

ربیعی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: نرخ افزایش کرایه ناوگان مسافربر شامل تاکسی های خطی، گردشی، پایانه، بی سیم و خودروی ون با بنزین ۴۰۰ تومانی در داخل شهرها برای کلانشهرها و تهران، به طور میانگین ۱۵ درصد و غیر کلانشهرها به طور میانگین ۲۰ درصد است.

وی گفت: حداکثر افزایش نرخ ناوگان مسافربر با گازوئیل ۱۵۰ تومانی در داخل شهرها برای اتوبوس و مینی بوس های غیردولتی و غیر شهرداری در تهران، کلانشهرها و غیرکلانشهرها به طور میانگین ۱۵ درصد است.

معاون ستاد مدیریت سوخت افزود: نرخ افزایش کرایه ناوگان بار با بنزین ۴۰۰ تومانی در داخل شهرها برای تهران و کلانشهرها ۱۰ درصد و غیر کلانشهرها ۱۵ درصد اعمال می شود.

ربیعی گفت: حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار با گازوئیل ۱۵۰ تومانی در درون کلانشهرها، غیر کلانشهرها و تهران به طور میانیگین ۱۰ درصد است.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: حداکثر نرخ افزایش کرایه آژانس ها در تهران و کلانشهرها ۱۵ درصد و غیرکلانشهرها ۲۰ درصد است.

ربیعی در تشریح نحوه محاسیه کرایه دریافتی آژانس ها گفت: ورودی کرایه آژانس ها در تهران هزار تومان و هر دقیقه طی مسافت در روز ۵۰ تومان و در شب ۵۵ تومان و در خارج شهرها به ازای طی کردن هر کیلومتر ۱۵۰ تومان است.

وی تاکید کرد: نحوه محاسبه کرایه آژانسها در شهرهای دیگر، غیر از تهران بسیار پائین تر است و شیوه نامه محاسیه را فرمانداریها و کمیته حمل و نقل و سوخت هر شهر ابلاغ و اعمال می کنند.

ربیعی افزود: حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل برون شهری با گازوئیل ۱۵۰ تومانی برای اتوبوس های ویژه و فوق العاده ۱۵ درصد و اتوبوس های عادی، مینی بوس روستائی و مینی بوس ۳۰ درصد است.

وی گفت: حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل ونقل برون شهری برای تاکسیهای و مسافربرهای روستائی با بنزین ۴۰۰ تومانی نیز ۲۰ درصد است.

ربیعی حداکثر نرخ خدمات حمل و نقل برای وانت های نوع ۲ و روستائی با بنزین ۴۰۰ تومانی را ۱۵ درصد عنوان کرد و افزود: حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل برون شهری برای کامیون، کشنده و کامیونت با گازوئیل ۱۵۰ تومانی هم ۱۵ درصد است.

وی گفت: تعیین هر قیمتی بالاتر از حداکثر افزایش تکلیف شده ممنوع و صرفا مبالغ برابر و یا پائین تر از حداکثر اعلامی مجاز است.

معاون ستاد مدیریت سوخت افزود: اتوبوس ها و مینی بوس های گاز سوز و نفت گاز سوز تابع شهرداریها از طریق پرداخت یارانه سوخت حمایت خواهند شد؛ بنابر این، این اتوبوسها و مینی بوس ها تا پایان امسال مجاز به افزایش نرخ خدمات نیستند.

ربیعی گفت: برابر هماهنگی وزارت کشور و شهرداری ها، نرخ خدمات حمل و نقلی اتوبوس، مینی بوس و مترو تا پایان امسال افزایش نخواهند یافت.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اضافه کرد: افزایش نرخ خدمات ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری در برخی شهرها اعمال شده است یا اعمال خواهد شد.