افکار نیوز: مهران شریفی گفت: با خزانه داری کشور و دیوان محاسبات برای واریز پول به حسابهای دولتی با استفاده از خدمات "ساتنا" و "پایا" هماهنگی های انجام شده است.

به گزارش مهر مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: به عنوان مثال فردی مجبور می شود که برای دریافت گذرنامه، وجهی را در نزد بانک ملی واریز نماید و فیش واریزی را نزد سازمان مربوطه ارائه کند، این در حالی است که حساب این فرد نزد بانک دیگری غیر از بانک ملی قرار دارد.

وی تصریح کرد: این فرد مجبور است از بانک خود پول دریافت کرده و در نزد بانک دیگری پول را واریز کند اما با استفاده از سیستمهای ساتنا(سامانه تسویه ناخالص آنی) و پایا(پایاپای الکترونیک) می توان از بانکی که فرد در آن داری حساب است، حواله ای به بانکی که پول باید به حساب آن واریز شود مثلا بانک ملی انجام گیرد و سند حواله آن به اداره گذرنامه ارائه شود.

شریفی بیان کرد: هماهنگی هایی صورت گرفته که این سند حواله به عنوان سند واریز وجه توسط خزانه داری کل کشور پذیرفته شود که این موضوع از سوی این دستگاهها مورد پذیرش قرار گرفته و مراحل نهایی خود را برای اجرا طی می کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه امید است به زودی این برنامه به صورت طرح به بانکها بخشنامه شود، افزود: با این امر دیگر می توان به حسابهای بانکهای دولتی حواله کرد و نیازی به مراجعه حضوری به شکلی که هم اکنون وجود دارد، نباشد.