به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر بهمنی در نشست مشترک با انجمن قطعه سازان ایران که با حضور مدیرعامل ایران خودو برگزار گردید ضمن تاکید بر نیاز کشور به داشتن صنعت قوی وافزایش تولیدات صنعتی اظهارداشت : ما براساس برنامه سند چشم انداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ می بایست رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق سازیم.
دکتر بهمنی گفت: با توجه به مزیت نسبی بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها، لازم است بخش تولید و صنعت را بیش از پیش تقویت کنیم.
وی افزود: بازدید مقام معظم رهبری در تاریخ ۹ فروردین ماه از ایران خودرو و ارائه رهنمود های ایشان به ویژه در بحثتعرفه ها، بسیار حائز اهمیت است. این نشان می دهد که ایشان برای بخش صنعت اهمیت بسیار زیادی قائل هستند. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ارتقاء توان تولیدی صنعت کشور گفت: باید تولیداتی برای صادرات و رقابت در بازارهای جهانی داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم در سازمان تجارت و توسعه جهانی برای کشور جایگاهی بدست آوریم.
دکتر بهمنی افزود: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، صنعتگران ما می بایست اهداف و فعالیت های خود را متناسب با شرایط موجود تطبیق دهند به طوری که براساس پیش بینی افق ۱۴۰۴ کشور ما باید در بخش صنعت و معدن، توسعه یافته، خودکفا و صادرات گرا باشد.
دکتر بهمنی افزود: سهم صادرات محصولات صنعتی ما در کل صادرات باید به ۷۷٪ برسد و سهم اشتغال این بخش به کل اشتغال نیز باید به ۲۵٪ ارتقاء یابد. بنابر این لازم است زمینه ها را برای رشد و تقویت این بخش فراهم نماییم. در حال حاضر سیستم بانکی ما ۲۴۲۴ هزار میلیارد ریال جذب منابع داشته و در همین حال میزان تسهیلات پرداختی ۲۲۸۹ هزار میلیارد ریال بوده و ذخیره قانونی را اگر در نظر بگیریم، می بایست۲۱۳۱ هزار میلیارد ریال پرداخت می نمود که در حال حاضر ۴/۱۰۷ درصد از امکانات خود را در اختیار بخش های اقتصادی قرار داده است. بنابر این ما باید برای ادامه حمایت در تولید و صنعت راهکارهایی داشته باشیم.
ایشان در ادامه اظهار داشت: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت سرمایه بانکهای دولتی جزو برنامه‌های بانک مرکزی برای تقویت نقدینگی بوده است که تاکنون نتوانستیم افزایش سرمایه را به تصویب مجلس برسانیم برهمین اساس شورای پول و اعتبارتصمیم گرفت سرمایه بانکهای خصوصی را به اجبار از ۲ هزار میلیارد ریال به ۴ هزار میلیارد ریال و موسسات مالی و اعتباری را از ۱.۵ هزار میلیارد ریال به ۳ هزار میلیارد ریال افزایش دهد تا در نتیجه این امر، نقدینگی مورد نیاز در جامعه تا حدودی تامین شود. رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عنوان کرد: بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، بازپرداخت اصل وسود سرمایه آنها را تضمین می‌کند و با توجه به بازدهی پایین سرمایه در کشورهای اروپایی و آمریکا و بحران اقتصادی در این کشورها و نرخ رشد بیکاری در آنجا که به ۱۰.۴ درصد رسیده است، کشورهای نوظهور باید از این بحران ها به عنوان فرصت استفاده کنند و سرمایه‌های خارجی را جذب نمایند.
دکتربهمنی اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در ایران بیش از ۱۰ درصد سود بگیرند که از این طریق کسری نیازهای داخلی نیز برطرف خواهد شد.
در پایان این نشست دکتر محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی تا پاسی از شب به کلیه سؤالات درخصوص ساماندهی مؤسسات اعتباری، یک رقمی شدن نرخ تورم، سبد ارزی و … پاسخ دادند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.