برای کسانی که مسایل اقتصادی را دنبال کرده یا اخبار آن را پی گیری می کنند دانستن نمودارها همیشه قابل توجه می باشد .
در زیر سه نمودار رشد فلزات طلا، نقره و پلاتینیوم طی ۵ سال گذشته میلادی را قرار داده ایم.
رشد ناگهانی این فلزات طی دو، سه سال گذشته کاملا بیانگر بحران اقتصادی جهان و تمایل مردم برای خرید و نگهداری فلزات گرانبها به عنوان سرمایه مطمئن را نشان میدهد.
این روند طی سال گذشته میلادی هم ادامه یافته است و به خصوص در ایران این موضوع کاملا مشهود است.

نمودار طلانمودار نقره


نمودار پلاتینیوم