جمشید نورصالحی درباره ساخت واحدهای مسکونی کوتاه مرتبه که مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی قرار گرفته است، گفت: واگذاریهای جدید مسکن مهر از سال آینده بلند مرتبه سازی نیست و حداکثر تا ۳ طبقه ساخته می شود.

به گزارش مهر، در جلسه اخیر شورای عالی مسکن دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به موضوع تغییر مدل شهرسازی در کشور اشاره کرده و گفته است: باید تلاش شود تا طی سال‌های آینده تغییرات ملموسی در این زمینه بر اساس الگوهای بومی ایجاد شود.

با توجه به نظر رئیس‌جمهور مقرر شده است بنیاد مسکن با جدیت، پروژه ایجاد باغ شهر و باغستان‌ها که برای احداثواحدهای ویلایی و حداکثر دو طبقه است را در اطراف شهرها به ویژه کلانشهرها مورد پیگیری قرار دهد.

در این میان، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی نیز با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی کوتاه مرتبه و دارای حیاط در استانهای مختلف کشور، اظهار داشته است: در هر یک از استانها که قابلیت تامین زمین برای ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد، اقدام لازم انجام خواهد گرفت.