میرتاج الدینی درباره زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ به مجلس افزود : کارهای بودجه از نظر تدوین اولیه از طرف دستگاه ها و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور انجام شده است اما هنوز به دولت نیامده است .

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی درباره دلایل این تاخیر گفت: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در مجلس برای نهایی کردن برنامه پنجم مشغول است و تمام وقت خودشان را در آنجا گذاشته اند و حتی به جلسات دولت هم نمی توانند بیایند. معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: از طرف دیگر تا برنامه پنجم نهایی نشود نمی توان لایحه بودجه را تقدیم کرد زیرا بعضی از احکام این بودجه منوط به نهایی شدن برنامه پنجم است.

وی همچنین تصریح کرد: منتظریم تا ایرادات شورای نگهبان به برنامه پنجم در مجلس سپری ونهایی شود تا بتوانیم بودجه را در دولت تدوین و به مجلس بدهیم. میرتاج الدینی اضافه کرد: زمان تقدیم بودجه به مجلس را نمی توانیم تعیین کنیم، تلاش ما این است که در اولین فرصت ممکن این کار را انجام شود.

وی درباره قیمت نفت دربودجه گفت: هنوز در این موارد وارد بحثنشده ایم. معاون پارلمانی رئیس جمهورهمچنین درباره برنامه پنجم و اساسنامه صندوق توسعه ملی افزود: ما اساسنامه صندوق توسعه ملی را جدا از برنامه پنجم داده بودیم اما مجلس فرصت نکرد به موقع رسیدگی کند.

وی گفت: بررسی اساسنامه صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم کار سنگینی است که نمایندگان در حال بررسی آن هستند.

میرتاج الدینی درباره گزینه دولت برای وزارت خارجه هم گفت: فرصت مقتضی پیش بیاید دولت گزینه اش را اعلام می کند. وی درباره جلسات مشترک دولت ومجلس نیز گفت: از نظر دولت برای برگزاری این جلسه زمان داریم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: فکر کنم بعد از تحویل بودجه به مجلس این نشست راتشکیل دهیم و پیش از آن هم نشست های مختلف ادامه خواهد داشت.