مهدی غضنفری امروز در چهارمین جشنواره پژوهشهای بازرگانی با ارائه تعبیر جدیدی در اقتصاد ایران با عنوان "چربی سوزی پیکره اقتصاد با هدفمند کردن یارانه ها"، گفت: به نظر می رسد چربی های اضافه پیکره اقتصاد ایران با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سوخته شود، این در حالی است که اگر بخواهیم مجدد یارانه تزریق کنیم، این چربیهای اضافه به پیکره اقتصاد باز خواهند گشت.

به گزارش مهر، وزیر بازرگانی افزود: البته باید ورزشهای اضافی که ممکن است صدمه به اجرای این قانون وارد آورند را نیز حذف کنیم و اجازه دهیم پژوهشگران کشور به ما بگویند که چه حرکتهایی را باید در علم اقتصاد برای پیاده سازی هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام دهیم.

وی شرایط موفق ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در گام اول را ناشی از حکمرانی خوب دانست و تصریح کرد: حکمرانی خوب به معنای مطلوب بودن یک حاکم نیست، چرا که یک حاکم تنها یک فرد متعالی، عادل و دانا است اما حکمرانی خوب مجموعه شرایطی است که اجرای موفق یک طرح را رقم می زند.

غضنفری گفت: اگر التهابات ناشی از افزایش قیمت سوخت را در صورت کسر و حجم کار هدفمند کردن یارانه ها را در مخرج کسر قرار دهیم، آن گاه این کسر به سمت صفر میل می کند؛ به این معنا که مجموعه عوامل به خوبی در کنار هم توانسته اند اجرای قانون را رقم زنند.

این عضو کابینه دهم خاطر نشان کرد: انصافا مسئولان کشور و رئیس جمهور بسیاری از قواعد حاکم بر پدیده های اجتماعی و اقتصادی جامعه را به درستی تشخیص داده و کارهای تحقیقی و پژوهشی بسیاری را در این زمینه انجام داده اند تا شکل منسجمی را از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پدیدار شود.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با نوعی از حکمرانی خوب مواجه هستیم که با حاکم خوب متفاوت است و آن به شناخت مسئولان از پدیده هدفمند کردن یارانه ها بر می گردد.

غضنفری اظهار داشت: ظرف ۳۰ سال گذشته جامعه ما فوق العاده در زمینه حکمرانی خوب به رشد و نبوغ رسیده و هم اکنون ریشه های تورم، اثر نقدینگی، چگونگی کنترل بازار، بورس، بازار بورس، ارز و بازار ارز به خوبی از سوی مسئولان شناخته شده است.

وزیر بازرگانی ادامه داد: در این راستا این پنبه را باید از گوش خود بیرون کنیم که یارانه ها را دوباره به سیستم اقتصادی کشور برگردانیم بلکه باید با اصلاح رفتار اقتصادی و بهبود بهره وری میسر است.