به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در آذرماه ۱۳۸۹ نشان می دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۵/۱ درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۸/۱۲ درصد رشد داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۸۸ معادل ۱/۱۰ درصد می باشد.

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال ۱۰.۴ درصد، در اردیبهشت ماه ۹.۹ درصد و در خردادماه ۹.۴ درصد، در تیرماه ۹.۱ درصد، در مردادماه ۸.۸ درصد، در شهریورماه ۹.۹ درصد، در مهر ماه ۹.۲ درصد، شهریورماه ۸.۹ درصد، در مهرماه ۹.۲ درصد و آبان ماه امسال ۹.۷ درصد گزارش شده است.

بررسی وضعیت نرخ تورم در ۷۳ سال گذشته نشان میدهد که ایران در این سالها نرخ تورم منفی و دو رقمی بسیار بالا را تجربه کرده است. نرخ تورم تاریخی ۴۹.۴ درصدی سال ۷۴ که در پی شکست طرح تعدیل اقتصادی اتفاق افتاد، همچنان در سکوی اول از لحاظ بالاترین نرخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد.