حسين اسلامي با بيان اينكه وزارت نفت اساسنامه شركت ملي نفت را ارائه نكرده است و اين عدم ارائه تخلف از قانون محسوب ميشود، اظهار داشت: كميسيون اصل ۹۰ گزارش اين تخلف را براي قرائت در صحن علني مجلس آماده كرد اما دولت براي ارائه اساسنامه درخواست مهلت كرد كه اين مهلت تمام شده و ارائه اين گزارش در دستور جلسه هفته آينده قرار دارد.

به گزارش فارس وی افزود: در واقع تکلیف این گزارش باید در صحن علنی مشخص شود بگونه‌ای که یا این گزارش قرائت شود یا دولت اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: اینکه مجموعه وزارت نفت در ارائه نکردن این اساسنامه تخلف کرده است محرز است اما قرار است دلایل این تأخیر در ارائه را دولت مطرح کند.
وی تاکید کرد: این تخلف در زمان دولت‌های قبلی و دولت آقای خاتمی وجود داشته و در زمان آقای احمدی نژاد نیز ادامه یافته است.
وي در پاسخ به پرسشي در زمينه وظيفه دستگاههاي نظارتي و مجلس در قبال اين تخلف بيش از ۳۰ ساله چيست گفت: آقاي لاريجاني جنبههاي نظارتي مجلس را تقويت كرد و اين گزارش يكي از آثار تقويت جنبه نظارتي مجلس است كه باعث ميشود نسبت به اين مسئله حساسيت ايجاد شود.