به گزارش افکار نیوزبه نقل از فارس، افراد واجد شرایط دریافت مسکن تهران، می‌توانند در ابتدای کار و قبل از آغاز ثبت‌نام، در یکی از شعب منتخب بانک مسکن اقدام به افتتاح حساب کنند.

بنابراین گزارش، افرادی که زمین، خانه، آپارتمان در تهران نداشته باشند و وام یارانه‌دار نگرفته باشند، واجد شرایط دریافت مسکن ویژه تهران هستند.

امتیاز متاهل بودن، تعداد فرزندان، حضور شش ماهه در جبهه، همسر و فرزند شهید بودن، نخبه بودن و یا دارا بودن مدال المپیک ورزشی و المپیاد علمی از دیگر مواردی است که می‌تواند برای واجدان شرایط مسکن ویژه تهران به عنوان اولویت محسوب شود.

طبق برنامه‌ریزی‌ صورت گرفته، آورده اولیه برای مسکن ویژه تهران ۲۰ میلیون تومان است.

بنابراین متقاضیان برای اینکه در اولویت قرار گیرند، این اختیار به بانک مسکن داده شده است که با دریافت ۲۰ میلیون تومان از متقاضیان اقدام به افتتاح حساب برای متقاضیان مسکن کنند.

وزیر راه و شهرسازی پیشتر در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفته بود که نحوه پرداخت هزینه خرید مسکن تهران اینگونه خواهد بود که در چهار مرحله از مردم پول دریافت میشود و قیمت تمام شده محاسبه و ۷۰درصد قیمت مسکن با اقساط ماهانه کمتر از یک میلیون تومان اخذ میشود.